x
x

Koliko koštaju lijekovi?

  28.04.2011.

Svega 24 posto pacijenata zna koliko stoje lijekovi, a 50 posto njih cijena uopće ne zanima, objavljeno je u Poslovnom dnevniku.

Koliko koštaju lijekovi?
U nekim zemljama EU cijene lijekova moraju se navesti na pakiranju kako bi pacijenti znali koliko stoji njihova terapija.

Velik broj pacijenata ne zna koliko stoje lijekovi na recept koje redovito podižu u ljekarni. Smatraju kako bi cijene trebale biti istaknute na pakiranjima lijekova jer bi im to pomoglo da se odgovornije ponašaju prema propisanoj terapiji. Velik broj prepisanih lijekova ukazuje na nesuradljivost pacijenata, ali i na neracionalno propisivanje ijekova. Oko 75 posto ispitanika mjesečno potroši značajan novac na bezreceptne lijekove i proizvode koji se prodaju u ljekarnama (poput vitamina i nadomjestaka prehrani). Rezultati su to ankete koju je tijekom siječnja provelo Hrvatsko farmaceutsko društvo na uzorku od 180 ispitanika u ljekarnama u većim i mnajim gradovima u Hrvatskoj. Anketu su u obliku postera prezentirale Maja Jakševac Mikša i Arijana Meštrović na nedavno održanom kongresu farmakoekonomike u Rovinju.

Ne pridržavanje uputa

Većina pacijenata ne zna koliko Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje plaća njihovu terapiju.

76,1 posto ispitanika odgovorilo je da ne zna koliko stoje lijekovi koje koriste, a čak 50 posto ispitanika odgovorilo je da ih niti ne zanima cijena lijekova koje koriste. 67,2 posto ispitanika odgovorilo je da cijena lijeka ne bi utjecala na njihovo ponašanje prema terapiji. No, 70,6 posto ispitanika odgovorilo je potvrdno na pitanje bi li htjeli da se cijena lijeka istakne na pakiranju.Na pitanje uzimaju li redovito propisanu terapiju, 51,7 posto ispitanika odgovorilo je da im tijekom godine ostane jedna do pet kutija neotvorenih lijekova, 3,9 posto ispitanika ne potroši pet do deset kutija, a kod 3,3 posto ispitanika više od 10 kutija lijekova ostane neotvoreno. 48,4 posto ispitanika mjesečno na bezreceptne lijekove potroši između 50 i 200 kuna, a 27,2 posto ih potroši više od 200 kuna.U nekim zemljama Europske unije cijene lijekova moraju se navoditi na vanjskom pakiranju kako bi svaki pacijent imao uvid u to koliko stoji preparat kojeg koristi, bez obzira plaća li ga zdravstveno osiguranje ili sam pacijent. U nekim zemljama, uključujući i Hrvatsku, cijene ne moraju biti istaknuta na kutiji lijeka. Anketa je pokazala da mnogi naši pacijenti ne znaju cijene lijekova koje za njih plaća Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Također, mnogi pacijenti se ne pridržavaju do kraja uputa koje im je dao njihov liječnik pri propisivanju terapije. Ipak, u većini zemalja Europske unije ne postoji obveza da se cijena receptnog lijeka navede na pakiranju, a pacijenti cijenu mogu doznati od ljekarnika ili na internet stranicama proizvođača. Navođenje cijene na vanjskom pakiranju lijeka obavezno je u Francuskoj, Poljskoj i Rumunjskoj dok se u Finskoj i Švedskoj cijena stavlja na pakiranje prilikom izdavanja lijeka u ljekarni. Prema trenutno važećim propisima, u EU se cijene bezreceptnih lijekova i pripravaka moraju jasno, čitljivo i vidljivo istaknuti ili na pakiranju ili na zaslonu police.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000Andol PROMaxflu
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: