x
x

Celijakija 5-10 puta češća u pacijenata s multiplom sklerozom

  Ana Balažin Vučetić, dr. med. specijalist pedijatar

  11.03.2011.

U pacijenata koji boluju od multiple skleroze (MS) celijakija je 5-10 puta češća nego u općoj populaciji, u kojoj se javlja između 1% i 2%, objavljeno je časopisu BMC Neurology. Celijakija je bolest koja je zbog svoje diferentne simptomatologije često nedijagnosticirana u odrasloj dobi.

Celijakija 5-10 puta češća u pacijenata s multiplom sklerozom

Istraživački tim iz Španjolske na čelu s dr. Rodrigom bio je potaknut na ovo istraživanje slučajem 30-godišnje pacijentice s relapsno-remitirajućim oblikom multiple skleroze (MS) koja je razvija bolove u trbuhu, proljev i gubitak na težini. Postavljena joj je dijagnoza celijakije. Nakon što je uvedena bezglutenska dijeta, s vremenom je došlo ne samo do poboljšanja probavnih tegoba već do i smanjenja neuroloških smetnji. To iskustvo potaknulo ih je na istraživanje prevalencije seroloških, histoloških i genetskih markera celijakije u 72 pacijenta s MS-om i njihova 126 rođaka u prvom koljenu te 123 zdravih kontrolnih subjekata.

U 7 pacijenata s MS-om (10%) otkrili su IgA transglutaminazna-2 protutijela, ključni serološki marker celijakije, dok je to bio slučaj u svega 3 kontrolna ispitanika (2.4%). Razlika je bila statistički značajna (P < .05; OR, 5.33; 95% CI, 1.074 - 26.425).

Blaga ili umjerena vilozna atrofija (tip III po Marshu) zabilježena u bioptatima sluznice duodenuma u 8 pacijenata s MS-om. Što se tiče markera genetičke predispozicije za razvoj celijakije, HLA-DQ2 i HLA-DQ8, nije nađeno značajnije razlike između pacijenata s MS-om i zdravih kontrola. Dodatno, u 23 od 126 (32%) zdravih rođaka pacijenata s MS-om također je dijagnosticirana celijakija.

Jedini parametar po kojemu su se razlikovali pacijenti s MS-om kojima je dijagnosticirana celijakija od onih kojima nije je bila dob početka MS-a, koja je bila ranija u onih koji s celijakijom (35 ± 7 god.), odnosno kasnija u onih bez celijakije (44 ± 10 god.), (P < .05). Svi pacijenti s MS kojima je otkrivena celijakija su bili ženskog spola.

Tijekom kasnijeg perioda praćenja pacijentica s MS-om i celijakijom, opaženo je značajno poboljšanje kako gastrointestinalne tako neurološke simptomatologije nakon uvođenja bezglutenske dijete.

Glavna poruka koju su autori željeli prenijeti medicinskoj javnosti je da u pacijenata s MS-om vrijedi učiniti dijagnostičku obradu za celijakiju, u suradnji s gastroenterolozima koji se bave tim područjem. Postavi li se dijagnoza, uvođenje bezglutensku dijete s vremenom bi trebalo dovesti do poboljšanja neuroloških simptoma MS-a.

VEZANI SADRŽAJ > <