x
x

Laquinimod u liječenju multiple skleroze – rezultati faze III.

  07.08.2011.

Rezultati kliničkog ispitivanja studije BRAVO u fazi III. razvoja lijeka dodatno su potvrdili jedinstveni farmakološki profil lijeka laquinimoda u liječenju multiple skleroze, objavljeno je na stranicama Tevapharm.com.

Laquinimod u liječenju multiple skleroze – rezultati faze III.

Primarni cilj, odnosno smanjenje godišnje stope relapsa, nije statistički postignut, međutim, nakon standardnog podešavanja, u skladu s prethodno definiranom analizom osjetljivosti, laquinimod je značajno smanjio godišnju stopu relapsa (p=0,026).     Laquinimod je također značajno smanjio i gubitak moždanog volumena i rizik od progresije invaliditeta te istovremeno zadržao dobar profil podnošljivosti  lijeka. Planira se registracijska prijava u SAD-u i EU.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NASDAQ: TEVA) i Active Biotech (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) objavili su 1. kolovoza 2011. godine početne rezultate kliničkog ispitivanja ispitivanja studije BRAVO u fazi III. razvoja lijeka čiji je cilj bio procijeniti učinkovitost i podnošljivost lijeka laquinimod za oralnu primjenu u odnosu na placebo te usporediti odnos rizika i koristi lijeka laquinimod za oralnu primjenu s referentnim injektibilnim oblikom lijeka interferon β-1a.

BRAVO je drugo u nizu od dva ispitivanja faze III. u kliničkom razvoju laquinimoda, lijeka za oralnu primjenu jednom dnevno u liječenju relapsno-remitentne multiple skleroze (RRMS). Rezultati su pokazali kako ispitivanjem BRAVO nije postignut njegov primarni cilj, odnosno smanjenje godišnje stope relapsa (p=0,075).

Proces randomizacije za ispitivanje u studiji BRAVO proveden je na primjeren način; međutim u skupinama koje su primale placebo i onima koje su primale lijek zabilježene su razlike u dvije osnovne karakteristike praćene magnetskom rezonancijom. U skladu sa standardnom i prethodno definiranom analizom osjetljivosti uključenom u originalni statistički analitički plan, nakon potrebnih korekcija zabilježeno je značajno smanjenje godišnje stope relapsa pri primjeni lijeka laquinimod (21,3%, p=0,026), kao i rizika od progresije invaliditeta prema skali invaliditeta oboljelih od multiple skleroze (Expanded Disability Severity Scale, EDSS) (33,5%, p=0,044) i gubitka moždanog volumena (27,5%, p<0,0001).

Nalazi ispitivanja studije BRAVO govore u prilog izravnom djelovanju lijeka laquinimod u središnjem živčanom sustavu i u skladu su s rezultatima prvog ispitivanja faze III., odnosno ispitivanja ALLEGRO. Također, kao i ispitivanjem ALLEGRO i ispitivanjem BRAVO dokazan je dobar profil podnošljivosti lijeka laquinimod u odnosu na placebo.

U usporedbi s placebom, interferon β-1a smanjio je godišnje stope relapsa, ali njegovom primjenom nije došlo do smanjenja gubitka moždanog tkiva, a smanjenje progresije invaliditeta nije bilo značajno. 

Cilj ispitivanja studije BRAVO nije bio omogućiti izravne statističke usporedbe djelotvornosti dvije aktivne supstancije.

«Ohrabreni smo ukupnim rezultatima faze III. kliničkog razvoja lijeka laquinimod te planiramo podnijeti prijave regulatornim vlastima u SAD-u i EU«, izjavio je profesor Yitzhak Peterburg, potpredsjednik Teva grupe, Globalni brend proizvodi, te dodao: «Teva nastavlja raditi na kliničkom razvoju lijeka laquinimod i uvjereni smo da bi taj lijek mogao predstavljati jedinstvenu opciju u liječenju multiple skleroze.»

«Rezultati dobiveni ispitivanjima u studijama ALLEGRO i BRAVO pokazuju da je laquinimod smanjio invaliditet i gubitak moždanog tkiva, odnosno da je postigao dva cilja koji spadaju među najvažnije ciljeve u liječenju relapsnih oblika multiple skleroze," izjavio je profesor Per Soelberg Sørensen, dr. med., direktor Odjela za istraživanje multiple skleroze Sveučilišne bolnice u Kopenhagenu, Rigshospitalet, i jedan od glavnih istraživača u ispitivanju BRAVO. "Ti učinci, uz dobru podnošljivost i primjenu jednom dnevno, predstavljaju obećavajuću potencijalnu terapiju za multiplu sklerozu.»

U tijeku su dodatne analize u ispitivanju BRAVO, a njihovi će rezultati biti predstavljeni na znanstvenom kongresu koji će se održati kasnije ove godine.

O kliničkoj studiji BRAVO

Studija BRAVO je bila dvogodišnja multinacionalna, multicentrična, randomizirana, dvostruko-slijepa s paralelnim skupinama ispitanika i uz kontrolu placebom čiji je cilj bio usporediti učinkovitost i podnošljivost lijeka laquinimod primijenjenog oralno u dozi od 0,6 mg jednom dnevno u odnosu na placebo te provesti komparativnu analizu odnosa rizika i koristi između laquinimoda i interferona beta-1a. Primarni kriterij uspjeha bio je procijeniti djelotvornost dnevne doze laquinimoda od 0,6 mg mjereno stopom relapsa. Sekundarni kriteriji uspjeha uključivali su utjecaj na akumulaciju invaliditeta i atrofiju mozga. Uključivanje 1,331 bolesnika u ispitivanje, na 153 lokacije diljem svijeta, uključujući SAD, Europu, Rusiju, Izrael i Južnu Afriku, dovršeno je u lipnju 2009. godine.

O lijeku laquinimod

Laquinimod je imunomodulacijski lijek za oralnu primjenu jednom dnevno, odnosno lijek u razvoju za liječenje multiple skleroze s novim mehanizmom djelovanja. Globalna faza III. kliničkog razvoja kojom se procjenjuje oralna primjena lijeka laquinimod kod multiple skleroze sastoji se od dva ispitivanja pod nazivom: ALLEGRO i BRAVO. U ispitivanju ALLEGRO, zabilježen je značajan pozitivan utjecaj lijeka laquinimod na aktivnost bolesti, progresiju invaliditeta i upalu i neurodegeneraciju praćene magnetskom rezonancijom, dok je istodobno zadržan dobar profil podnošljivosti. Laquinimod je također statistički značajno, odnosno za 23%, smanjio godišnju stopu relapsa, a za 36% rizik od potvrđene progresije invaliditeta prema skali invaliditeta oboljelih od multiple skleroze (Expanded Disability Severity Scale, EDSS).

Uz klinička ispitivanja primjene lijeka u liječenju multiple skleroze, laquinimod se trenutno nalazi u fazi II. razvoja za Crohnovu bolest i lupus te se ispituje i njegova primjena u liječenju drugih autoimunih bolesti.

O multiploj sklerozi i farmaceutskim kompanijama

O multiploj sklerozi

Multipla skleroza (MS) vodeći je uzrok neurološkog invaliditeta u mlađih ljudi. Procjenjuje se da od multiple skleroze boluje više od 400.000 ljudi u SAD-u i 2 milijuna ljudi diljem svijeta. Multipla skleroza je degenerativna bolest središnjeg živčanog sustava u kojoj upala te oštećenje i gubitak aksona dovode do razvoja progresivnog invaliditeta.

O Tevi

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NASDAQ:TEVA) vodeća je globalna farmaceutska kompanija, predana povećanju dostupnosti visokokvalitetne zdravstvene skrbi kroz razvoj, proizvodnju i prodaju cjenovno-dostupnih generičkih lijekova, kao i inovativnih i specialty lijekova te aktivnih farmaceutskih supstancija. Sa sjedištem u Izraelu, Teva je najveći globalni proizvođač generičkih lijekova s portfeljem od više od 1.300 molekula i izravno je prisutna u oko 60 zemalja diljem svijeta. Tevino brend poslovanje fokusirano je  na neurologiju, respiratorne bolesti i žensko zdravlje te biogeneričke lijekove. Teva ima oko 42.000 zaposlenika diljem svijeta, a u 2010. godini ostvarila je neto prihode od prodaje od 16,1 milijardi dolara.

O kompaniji Active Biotech

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) je biotehnološka kompanija fokusirana na autoimune/upalne te kancerogene bolesti. Projekti u ispitivanju ili koji ulaze u ispitivanje uključuju laquinimod, malu molekulu s jedinstvenim imunomodulacijskim svojstvima za oralnu primjenu u liječenju multiple skleroze, TASQ za liječenje raka prostate te lijek ANYARA za ciljano liječenje kancerogenih bolesti, prvenstveno karcinoma bubrežnih stanica. Također, laquinimod je u fazi II. razvoja za primjenu u liječenju Crohnove bolesti i lupusa. Daljnji projekti u kliničkom razvoju uključuju dva oralna spoja, 57-57 za sistemski eritemski lupus i sistemsku sklerozu te RhuDexTM za reumatoidni artritis. Za više informacija posjetite www.activebiotech.com.