x
x

Značajno smanjen gubitak moždanog volumena kod primjene Copaxona

  24.10.2011.

U bolesnika s multiplom sklerozom, liječenih Copaxonom, značajno je smanjen gubitak volumena mozga, objavljeno je nakon petogodišnjeg istraživanja u časopisu Journal of the Neurological Sciences.

Značajno smanjen gubitak moždanog volumena kod primjene Copaxona

Rezultati petogodišnjeg ispitivanja bolesnika s relapsno-remitirajućom multiplom sklerozom (RRMS), koji prethodno nisu bili podvrgnuti terapiji, pokazuju da je u bolesnika koji su primali COPAXONE® (injekcije glatiramer-acetata) značajno smanjen gubitak moždanog volumena u usporedbi s bolesnicima koji su primali druge imunomodulacijske lijekove.  

Iako je u svim skupinama koje su primale imunomodulacijske lijekove zabilježen smanjen gubitak moždanog volumena u odnosu na kontrolnu skupinu, učinci lijeka COPAXONE®u smanjenju gubitka moždanog volumena bili su značajno bolji od učinaka niskih i visokih doza interferona. Rad koji je objavio Dr. Omar Khan i u kojem su opisani rezultati ispitivanja, „Učinci imunomodulacijskih terapija na moždani volumen u bolesnika s relapsno-remitirajućom multiplom sklerozom: Rezultati petogodišnjeg ispitivanja praćenog magnetnom rezonancijom" („Effect of disease-modifying therapies on brain volume in relapsing-remitting multiple sclerosis: Results of a five-year brain MRI study"), nedavno je objavljen u časopisu Journal of the Neurological Sciences.  

„Ti podaci pokazuju značaj kontinuiranih ispitivanja u kliničkom okruženju u postizanju boljeg razumijevanja multiple skleroze i utjecaja terapije na tijek bolesti", izjavio je Jon Congleton, viši potpredsjednik i generalni direktor Teve Neuroscience, te dodao „To ispitivanje ne ističe samo koristi lijeka COPAXONE® u smanjenju gubitka moždanog volumena, već i značaj pravovremenog liječenja u postizanju dugoročnih rezultata."   Gubitak moždanog volumena u bolesnika s multiplom sklerozom brži je nego u zdravih ispitanika. Taj gubitak, koji se ponekad naziva i atrofija, može biti povezan s kognitivnim i fizičkim oštećenjima. Modernim tehnikama magnetne rezonancije može se pouzdano izmjeriti gubitak moždanog volumena tijekom vremena.  

O ispitivanju

U ovom je ispitivanju zabilježena -2,27 postotna promjena u moždanom volumenu u skupini bolesnika koji su primali COPAXONE® u odnosu na početne vrijednosti, za razliku od -2,62 posto u skupini koja je primala niske doze interferona te -3,21 u skupini koja je primala visoke doze interferona.   U ovom su retrospektivnom ispitivanju snimke, koje su dobivene magnetnom rezonancijom za 275 bolesnika s RRMS-om koji su uzimali imunomodulacijske lijekove, analizirane primjenom tehnike „SIENA" (Structural Image Evaluation using Normalization of Atrophy). Podaci su analizirani u 2007. i 2008. godini, a u ispitivanje su uključeni bolesnici koji su počeli primati imunomodulacijske lijekove 2001. - 2002. godine i nastavili primati isti modulacijski lijek tijekom pet godina. Kriteriji za uključivanje bolesnika u ispitivanje bili su dijagnoza klinički definitivnog RRMS-a, trajanje bolesti od pet godina ili manje na početku terapije imunomodulacijskim lijekovima i razdoblje bez terapije prije uvođenja imunomodulacijskog lijeka na početku ispitivanja. Neliječeni bolesnici s RRMS-om koji su praćeni u razdoblju od 8 do 24 mjeseca uključeni su u kontrolne skupine. Svi neliječeni bolesnici podvrgnuti su magnetnoj rezonanciji i u razdoblju prije terapije te je time omogućena analiza i tih snimaka primjenom tehnike SIENA. Na taj je način određen gubitak moždanog volumena na godišnjoj razini te su dane procjene za petogodišnje razdoblje, pod pretpostavkom da je brzina gubitka moždanog volumena tijekom tog razdoblja konstantna.   121 bolesnik u ispitivanju primao je COPAXONE®, 101 visoke doze interferona , a 53 bolesnika su primala niske doze interferona. Svi su bolesnici podvrgnuti magnetnoj rezonanciji (na početku imunomodulacijske terapije i u razdoblju od 5 godina), na istom 1,5T uređaju. Nalazi magnetne rezonancije analizirani su slijepo u odnosu na primjenjivanu terapiju.   Ispitivanje je podržalo Sveučilište Wayne putem svojeg Neuroznanstvenog programa. Preliminarni rezultati ispitivanja predstavljeni su 2008. godine na godišnjoj sjednici Američke akademije za neurologiju.    

O lijeku COPAXONE®

COPAXONE® je indiciran za smanjenje učestalosti relapsa u bolesnika s relapsno-remitirajućom multiplom sklerozom, uključujući i bolesnike u kojih je zabilježena prva klinička epizoda, a nalazi magnetne rezonancije ukazuju na multiplu sklerozu. Najčešće nuspojave tijekom primjene lijeka COPAXONE® su crvenilo, bol, naticanje, svrbež ili kvržica na mjestu primjene injekcije te crvenilo lica, osip, kratkoća daha i bol u prsnom košu. COPAXONE® (injekcija glatiramer-acetata) odobren je u više od 50 zemalja diljem svijeta, uključujući Sjedinjene Američke Države, Rusiju, Kanadu, Meksiko, Australiju, Izrael i sve europske zemlje. U Sjevernoj Americi COPAXONE® prodaje Teva Neuroscience, Inc., povezano društvo kompanije Teva Pharmaceutical Industries Ltd. U Europi COPAXONE® prodaju  Teva Pharmaceutical Industries Ltd. i sanofi-aventis. COPAXONE® je zaštićeni znak kompanije Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

VEZANI SADRŽAJ > <