x
x

Celijakija u odrasloj dobi

  31.05.2013.

Celijakija je česta kronična autoimunosna bolest koja se javlja u 1% zapadne populacije, a karakterizira je doživotna nepodnošljivost glutena u genski predisponiranih osoba.

Celijakija u odrasloj dobi

Bolest ima vrlo šarenu kliničku sliku, može se očitovati u bilo kojoj životnoj dobi, a mogu nastupiti teške komplikacije ako se ne liječi. Zlatni standard u postavljanju dijagnoze celijakije u odrasloj populaciji je patohistološka verifikacija atrofije tankog crijeva iako su serološki testovi (protutijelo na tkivnu transglutaminazu,antiendomizijsko protutijelo) prvi korak u identifikaciji potencijalnih bolesnika.

Dijagnostičku obradu (serološki testovi i biopsija sluznice) potrebno je zaključiti prije isključivanja glutena iz dijete. Bolest se liječi isključivo doživotnom bezglutenskom prehranom.

Edukacija bolesnika ključna je za uspješno liječenje. Neliječeni bolesnici imaju veće zdravstvene rizike od bolesnika koji se pravilno pridržavaju bezglutenske prehrane.

Osim celijakije gluten u ljudi može izazvati još dva poremećaja: alergiju i osjetljivost na gluten. U podlozi ovih poremećaja različiti su patomehanizmi i vrlo je važno razlikovati ih i pravilno dijagnosticirati