x
x

Među bolesnicima s moždanim udarom utvrđena viska stopa dehidriranih bolesnika

  Jacinta Vuković, dr. med.
  Marijana Oremuš, dr.med.

  10.02.2012.

Prema najnovijem istraživanju, osobe hospitalizirane zbog moždanog udara izložene su visokom riziku od dehidracije. Istraživači smatraju da dehidracija nastupa stoga što mnogi bolesnici s moždanim udarom ne mogu samostalno piti uslijed teškoća pri gutanju, slabosti u udovima, nemogućnosti komunikacije, zbunjenosti ili smanjene svijesti.

Među bolesnicima s moždanim udarom utvrđena viska stopa dehidriranih bolesnika

U istraživanje je uključen 2591 bolesnik s moždanim udarom. Ovi bolesnici su zaprimljeni u dvije škotske bolnice između 2005. i 2008. godine.

Prvi test obavljen je na dan, ili dan poslije, prijema u bolnicu. Rezultati su pokazali da je 927 bolesnika (36%) bilo dehidrirano dok ih je još 679 (26%) pokazalo znakove dehidracije barem jedanput tijekom boravka u bolnici. Normalnu hidraciju tijekom boravka u bolnici imalo je samo 985 (38%) bolesnika.

Dodatni testovi ukazali su na veći postotak dehidriranih bolesnika između 11. i 30. (60%) nego između 1. i 10. dana (49%) provedenog u bolnici.

Dehidrirani bolesnici, u usporedbi s bolesnicima koji nisu dehidrirali, češće su umirali u bolnici ili su poslani na daljnju njegu u neku od institucija za palijativnu skrb.

Istraživači smatraju da su svakako potrebna dodatna istraživanja jer trenutno ne postoji niti jedan sveobuhvatan test za dehidraciju. No kombiniranje više hidracijskih indeksa, uključujući urinarne i kliničke mjere hidracije, tijekom boravka u bolnici može biti korisno za identifikaciju bolesnika s najvećim rizikom.

 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000Zipantola PROTECTPlivit C 1000 Plus
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: