x
x

Kognitivni poremećaji u vaskularnim bolestima

  13.04.2018.

Nedavne Cochrane meta analize pokazale su da bi se donepezil mogao koristi u liječenju vaskularne demencije, dok je galantamin prikladniji za bolesnike s miješanom demencijom.

Kognitivni poremećaji u vaskularnim bolestima

Kardiovaskularne bolesti vodeći su uzrok smrtnosti u svijetu i u Hrvatskoj. U najčešće kardiovaskularne bolesti ubrajaju se ishemijska bolest srca, cerebrovaskularne bolesti i arterijska hipertenzija .

Demencija je jedan od glavnih uzroka invalidnosti i ovisnosti o drugima starijih ljudi u svijetu, te ne predstavlja oblik normalnog starenja.

Vaskularni kognitivni poremećaj može se podijeliti na vaskularni kognitivni poremećaj nakon moždanog udara i vaskularni kognitivni poremećaj koji nije posljedica moždanog udara (već bolesti malih krvnih žila mozga, najčešće kao Bingswangerova bolest).

U kardiovaskularnim bolestima razvoj kognitivnog poremećaja je multifaktorijalne geneze i najčešće se povezuje s niskim minutnim volumenom srca, karotidnom bolesti, sistoličkom disfunkcijom lijevog ventrikla srca, fibrilacijom atrija, polimorfizmima gena ili aktivacijom vazopresina, itd.

Kognitivni poremećaji česti su nakon kardiokirurških zahvata i kardiopulmonalne reanimacije, kao vodeći patogenetski mehanizmi navode se hipoperfuzija, embolizam te upalni odgovor.

Dijagnoza vaskularnog kognitivnog poremećaja se temelji na povijesti bolesti, kliničkom statusu i neuroslikovnim metodama prikaza mozga. Uloga neuroslikovnih metoda je posebno važna kako bi se potvrdila cerebrovaskularna bolest te kako bi se procijenila težina bolesti te područja prethodnih moždanih udara.

Prevencija i zbrinjavanje vaskularnog kognitivnog poremećaja temelji se na prepoznavanju i liječenju vaskularnih čimbenika rizika: arterijske hipertenzije, šećerne bolesti, hiperkolesterolemije, konkomitantnih vaskularnih bolesti (poput moždanoga udara, fibrilacije atrija, koronarne bolesti, kronične bolesti bubrega, itd.) uz poticanje na prestanak pušenja, kontrolu tjelesne težine i redovitu tjelesna aktivnost.

Nedavne Cochrane meta analize pokazale su da bi se donepezil mogao koristi u liječenju vaskularne demencije, dok je galantamin prikladniji za bolesnike s miješanom demencijom.

Dr. sc. Hrvoje Budinčević, dr. med.

Klinička bolnica „SV. Duh“, Klinika za neurologiju