x
x

Godišnja evaluacija rizika moždanog udara kod bolesnika s fibrilacijom atrija

  03.01.2019.

Bolesnici s novootkrivenom fibrilacijom atrija koji imaju mali rizik za moždani udar prema CHA2DS2-VASc skoru, imaju korist od godišnje evaluacije rizika nastanka moždanog udara, objavljeno je u časopisu Annals of Internal Medicine.

Godišnja evaluacija rizika moždanog udara kod bolesnika s fibrilacijom atrija

Istraživači s Tajvana su u svojoj bazi osiguranika identificirali 15.000 odraslih bolesnika s dijagnozom fibrilacije atrija koji su imali mali rizik za moždani udar u razdoblju između 1997. i 2010 godine. To znači da nisu imali komorbiditete koji bi povisili CHA2DS2-VASc skor iznad 0 za muškarce i 1 za žene. To je ujedno bio razlog da niti jedna osoba u terapiji nije imala oralne antikoagulanse ili antiagregacijsku terapiju.

Nakon trogodišnjeg praćenja više od trećine bolesnika razvilo je neki od komorbiditeta koji je povisio CHA2DS2-VASc skor što je zahtijevalo uvođenje terapije. Preciznije, 16% muškaraca i žena je razvilo komorbiditete tijekom prve godine praćenja.

Zaključak istraživača je bio da kod bolesnika s fibrilacijom atrija postoji potreba za godišnjom evaluacijom CHA2DS2-VASc skora kako bi se na vrijeme uvela potrebna terapija i spriječio nastanak moždanog udara.

Brza procjena rizika moždanog udara kod bolesnika s fibrilacijom atrija CHA2DS2-VASc

VEZANI SADRŽAJ > <