x
x

Kombinirana antikoagulantna terapija kod fibrilacije atrija i rizik krvarenja

  Dr. sc. Ivana Jurin, dr. med. specijalist internist, kardiolog

  15.03.2011.

Dodavanje klopidogrela, sa ili bez acetilsalicilne kiseline, varfarinu u antikoagulantnoj terapiji za fibrilaciju atrija (AF) može utrostručiti rizik od krvarenja, sugerira istraživanje.

Kombinirana antikoagulantna terapija kod fibrilacije atrija i rizik krvarenja

Morten Hansen (Copenhagen University Hospital,Danska) i suradnici uspoređivali su ishode kod 118606 bolesnika hospitaliziranih zbog fibrilacije atrija te su ustanovili kako je 86.1% bolesnika uzimalo varfarin, acetilsalicilnu kiselinu ili klopidogrel kao monoterapiju nakon otpusta.

Dvojna varfarin-acetilsalicilna kiselina terapija češće je propisivana od varfarin-klopidogrel ili klopidogrel-acetilsalicilna kiselina terapije.
Samo je 1.1% bolesnika uzimalo trojnu terapiju varfarin-acetilsalicilna kiselina-klopidogrel.
Nakon praćenja od 3.3 godine, 11.4% bolesnika imalo je krvarenje bez i sa smrtnim ishodom, od kojih je 15.7% odnosno 13.9% uzimalo trojnu odnosno dvojnu antikoagulantnu terapiju.VEZANI SADRŽAJ > <