x
x

Prevalencija i načini detekcije fibrilacije atrija

  04.12.2022.

Prevalencija FA je u porastu, ponajprije zahvaljujući boljim dijagnostičkim metodama te duljemu životnom vijeku. Rastuća prevalencija, visok udio asimptomatskih FA-a te mogućnost prevencije MU-a upućuju na potrebu za implementiranjem efektivnog probira za ovu aritmiju. Trenutačna preporuka Europskoga kardiološkog društva (ESC) jest oportunistički probir populacije starije od 65 godina palpiranjem frekvencije srca ili snimanjem standardnog 12-kanalnog EKG-a.

Prevalencija i načini detekcije fibrilacije atrija

Uvod: Fibrilacija atrija (FA) jedan je od čimbenika rizika za ishemijski moždani udar (MU) koji je moguće prevenirati. Visoka prevalencija te mogućnost prevencije upućuju na potrebu za učinkovitim načinom detekcije FA-a.

Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti prevalenciju i način dijagnoze FA-a u bolesnika s ishemijskim MU te usporediti njihova klinička obilježja i ishode u skupini s FA i bez nje.

Metode: Ovo je bila retrospektivno opservacijsko istraživanje. Prikupljene su i analizirane povijesti bolesti ispitanika s ishemijskim MU u 2019. godini.

Rezultati: Među svim ispitanicima njih 39 % imalo je FA, dok je 50,3 % ispitanika s FA-om otkriveno tek nakon ishemijskoga MU-a. Gotovo tri četvrtine (73 %) bolesnika s anamnestičkim podatkom o FA-u nije bilo adekvatno antikoagulirano. Većina novootkrivenih FA (87 %) bila je detektirana standardnim 12-kanalnim EKG-om, dok je ostatak detektiran 24-satnim snimanjem EKG-a (12,5 %). FA je bila statistički značajno povezana sa smrtnim ishodom, kao i s višim vrijednostima na CHA2DS2-VASc bodovnom sustavu.

Zaključak: Čak polovica ispitanika s FA-om dijagnosticirana je tek nakon ishemijskoga MU-a. Većina ispitanika s već poznatom FA nije bila adekvatno antikoagulirana. Ishodi su lošiji u bolesnika s pratećom FA, posebice u onih s višim rezultatima na CHA2DS2-VASc bodovnom sustavu. Stoga treba poticati češći probir bolesnika s kontinuiranim monitoriranjem kao idealnom opcijom.

Lucija Lisica, Zrinka Jurišić