x
x

Utjecaj dobi i spola na doziranje varfarina

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  14.08.2014.

Na optimalno doziranje varfarina dob ima značajan utjecaj, dok za spol to nije utvrđeno, objavljeno je u časopisu Clinical Pharmacology: Advances and Applications. Starijim pacijentima su potrebne manje doze.

Utjecaj dobi i spola na doziranje varfarina
Varfarin, inhibitor vitamin K-ovisne sinteze koagulacijskih faktora II, VII, IX i X, kao i antikoagulacijskih faktora – proteina C i S, jest jedan od lijekova kod kojih je najteže postići optimalno doziranje zbog iznimno uske terapijske širine i utjecaja više faktora na individualni odgovor pacijenata na terapiju.

Provedeno je retrospektivno istraživanje u grupi pacijenata koji su ambulantno praćeni kod specijalista, uključujući pacijente koji su uzimali varfarin za atrijsku fibrilaciju ili vensku tromboemboliju i kod kojih je terapijski INR (international normalized ratio) iznosio 2-3 tijekom 2 mjeseca. Isključeni su bili pacijenti koji su uzimali bilo koji lijek za koji je poznato da ulazi u značajne interakcije s varfarinom, pušači i alkoholičari. Glavni promatrani parametar bila je ukupna tjedna doza varfarina.

Statistički značajne razlike u tjednim dozama varfarina pronađene su kod osoba različite dobi (P<0,01) pri čemu su stariji pacijenti uzimali manje doze. Nije pronađena statistički značajna razlika u tjednim dozama varfarina kod osoba različitog spola (P=0,281).

Varfarin, inhibitor vitamin K-ovisne sinteze koagulacijskih faktora II, VII, IX i X, kao i antikoagulacijskih faktora – proteina C i S, jest jedan od lijekova kod kojih je najteže postići optimalno doziranje zbog iznimno uske terapijske širine i utjecaja više faktora na individualni odgovor pacijenata na terapiju. U zadnje vrijeme su se pojavili i novi lijekovi u antikoagulacijskoj terapiji, poput dabigatrana, rivaroksabana i sl. Unatoč tome, zbog nedovoljno istraženog doziranja ovih lijekova kod pacijenata s renalnom i hepatičkom insuficijencijom i u kombiniranoj terapiji s inhibitorima citokroma P540, te zbog nepostojanja antidota, varfarin će najvjerojatnije ostati važna terapijska opcija za primarnu i sekundarnu prevenciju tromboembolijskih poremećaja. Zbog toga je od velike važnosti istražiti sve faktore koji potencijalno značajno utječu na biološki učinak varfarina.

 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusIbuxin RapidMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: