x
x

e-zdravstvo u sklopu reforme zdravstva

  07.01.2023.

Projekt e-Zdravstvo iznosi 20.973.389 EUR / 158.024.000 kuna, a cilj je unaprijediti upravljačke kapacitete pomoću djelotvornije upotrebe podataka i poticati inovativna rješenja u zdravstvu u cilju kvalitetnijeg upravljanja zdravstvenim sustavom.

e-zdravstvo u sklopu reforme zdravstva

Projekti u e-zdravstvu:

C5.1.R5-I1   Digitalizacijska integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija u KBC Split-                 
7.963.369 EUR / 60.000.000 kn

C5.1.R5-I2   Telecordis - 557.436 EUR / 4.200.000 kn

C5.1.R5-I3   Teletransfuzija - 1.590.550 EUR / 11.984.000 kn
C5.1.R5-I4   Digitalizacija i integracija operacijskih dvorana opremljenih robotskom kirurgijom u KBC-u Sestre milosrdnice - 7.618.289 EUR / 57.400.000 kn

C5.1.R5-I5   Digitalizacija i opremanje dijagnostičkih jedinica KB Merkur - 3.243.745 EUR / 24.440.000 kn

Ministarstvo zdravstva

VEZANI SADRŽAJ > <