x
x

Ministarstvo zdravstva: izrada nacionalnog programa za mlade liječnike

  18.03.2023.

Iz Ministarstva zdravstva je najavljena izrada nacionalnog programa za mlade liječnike s nizom mjera za poboljšanje njihova položaja i uloge u sustavu.

Ministarstvo zdravstva: izrada nacionalnog programa za mlade liječnike

Riječ je o nizu elemenata koji se odnose na položaj mladih liječnika, uključujući materijalni i edukacijski status.

Do idućeg utorka osnovat će se radna skupina u koju će biti uključeni predstavnici fakulteta, studenata te institucija koje imaju društva ili povjerenstva za mlade liječnike.

Kao voditeljica radne skupine predstavljena je liječnica Ada Barić.

Novi program neće biti zamjena za staž, bit će dobrovoljan i omogućit će dodatno obrazovanje u općoj medicini prije odabira specijalizacije.

Mlade liječnike će se stimulirati da se uključe u program tako što će dobiti bodove za željenu specijalizaciju, a dobivat će i razne potpore za odlazak u manje atraktivna područja države.

Jedna od svrha programa bit će i popularizacija primarne zdravstvene zaštite među mladim liječnicima jer je ona u svim segmentima kadrovski najdeficitarnija grana cijeloga sustava.

Program će se nastojati napraviti u što skorijem roku, a cilj je da iduća generacija liječnika, koja bude diplomirala 2024., može raditi po novom programu.

Ministarstvo zdravstva