x
x

Izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti i o obveznom zdravstvenom osiguranju

  20.03.2023.

Hrvatski sabor je usvojio zakone koji su dio paketa reforme zdravstva, izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti i o obveznom zdravstvenom osiguranju

Izmjenama zakona povećava se maksimalni iznos participacije pacijenata u troškovima zdravstvene zaštite s 2000 kuna na 4000 kuna, te proširuje djelatnosti domova zdravlja.

Svaka županija imat će po jedan dom zdravlja, koji će moći imati i svoje podružnice ako se radi o otocima.

Domovi zdravlja trebali bi dobiti psihološke, logopedske i druge specijalističke usluge.

Reforma zdravstva usmjerava se na prevenciju i rano otkrivanje bolesti te se, među ostalim, uvodi pravilnik koji će definirati medicinski prihvatljivo vrijeme za ostvarivanje mjera zdravstvene zaštite.

Osnivačka prava općih bolnica prenose se s jedinica lokalne samouprave na državu, uvodi se objedinjena javna nabava te nova kategorizacija bolnica, a formiraju se i centri izvrsnosti, najavljeno je iz Ministarstva zdravstva.

Kako bi se osigurala uključenost jedinica lokalne samouprave u rad općih bolnica predviđeno je da one daju mišljenje u postupku imenovanja i razrješenja ravnatelja opće bolnice na svom području.

Mijenja se i model ugovaranja s bolnicama gdje bi težište trebalo biti na kvaliteti rada i rezultatima, a ne na kvantiteti i limitima.

Hrvatski sabor