x
x

Znanstveno vijeće za medicinu i tehniku HAZU

  13.03.2024.

Primjena tehnike u medicini dovela je do brojnih inovativnih skokova u medicini i povećanju kvalitete zdravstvene skrbi. Naročito veliki utjecaj u zadnjih nekoliko desetljeća imao je brzi razvoj digitalnih tehnologija, robotike, umjetne inteligencije i biomedicinskog inženjerstva koje uključuje raznovrsna tehnička područja kao što su biomedicinska elektronika, obrada i analiza medicinskih signala i slika, biomehanika, biomaterijali, informacijski sustavi u medicini, računalna analitika medicinskih podataka i bioinformatika.

Znanstveno vijeće za medicinu i tehniku HAZU

Trenutno se zdravstveni sektor suočava s mnogim velikim izazovima, kao što su sve veći klinički zahtjevi, strogi propisi, zabrinutost za privatnost i naglo rastući troškovi. Stoga se mnogi zdravstveni sustavi okreću novim tehnologijama i informatici kako bi razvili pametnije i kvalitetnije oblike pružanja zdravstvene skrbi. Sposobnost zdravstvenog sustava da odgovori na suvremene izazove i globalne krize, poput pandemije COVID-19, uglavnom ovisi o naprednoj zdravstvenoj tehnologiji

Napori da se umjetna inteligencija, robotika i općenito digitalne tehnologije značajnije uvedu u zdravstvo usmjereni su na potporu kliničkom odlučivanju i unapređenju kliničke prakse. Moderni zdravstveni sustavi već danas raspolažu s velikom količinom vrijednih digitaliziranih kliničkih podataka koje je, zbog svojeg obima, nemoguće efikasno iskoristiti bez primjene novih tehnologija. Npr., primjenom umjetne inteligencije moguće je pretraživati velike i složene skupove podataka generirane iz elektroničkih zapisa, bilješki, slika, senzora i uređaja kako bi pronašli nove spoznaje koje bi mogle poboljšati skrb za pacijente i pomoći istraživačima da razviju bolje metode liječenja.

Znanstvenu sinergiju i interdisciplinarnost medicine i tehnike HAZU prati i potiče već duži niz godina te je na inicijativu Razreda za medicinske znanosti i Razreda za tehničke znanosti pokrenuto osnivanje zajedničkog Znanstvenog vijeća za medicinu i tehniku. Slijedom toga Skupština Akademije donijela na svom zasjedanju održanom 27. travnja 2023. godine odluku o osnivanju Znanstvenog vijeća za medicinu i tehniku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Prvo je to znanstveno vijeće HAZU-a čiji rad koordiniraju dva razreda s misijom okupljanja znanstvenika i vodećih stručnjaka iz različitih tehničkih i biomedicinskih područja oko najnovijih interdisciplinarnih znanstvenih, obrazovnih i razvojnih tema. Glavni je cilj ovog Znanstvenog vijeća potaknuti razmjenu i stvaranje kompetitivnih znanja kroz sudjelovanje u interdisciplinarnim istraživačkim i razvojnim projektima, obrazovnim programima i drugim zajedničkim aktivnostima.

Osnivačka skupština Znanstvenog vijeća za medicinu i tehniku HAZU

OSNIVAČKA SKUPŠTINA
ZNANSTVENOG VIJEĆA ZA MEDICINU I TEHNIKU
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

dvorana Knjižnice HAZU, Trg Josipa Jurja Strossmayera 14, Zagreb, utorak, 19. ožujka 2024. godine u 18 sati

D N E V N I  R E D

Pozdravna riječ:
akademik Velimir Neidhardt, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

1.  Uvodno obraćanje:

akademkinja Vida Demarin, tajnica Razreda za medicinske znanosti HAZU
akademik Ignac Lovrek, tajnik Razreda za tehničke znanosti HAZU

2.  Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

3.  Prijedlog zamjenika predsjednika Vijeća za sljedeće mandatno razdoblje do 2027. godine

4.  Prijedlog članova Vijeća za sljedeće mandatno razdoblje do 2027. godine

5.  Usvajanje Poslovnika Vijeća

6.  Izbor Izvršnog odbora za sljedeće mandatno razdoblje do 2027. godine

7.  Uvodno predavanje:

Medicina i tehnika – povijest sinergije i motivacija za budućnost”, akademik Bojan Jerbić

8.  Prijedlog Plana rada Znanstvenoga vijeća za medicinu i tehniku

9.  Predavanja:

Inovacije u neurokirurgiji”, prof. dr. sc Darko Chudy
Umjetna inteligencija u medicini: Trendovi i izazovi”, akademik Sven Lončarić
Robotska kirurgija na Klinici za urologiju KBC Zagreb”, akademik Željko Kaštelan

10. Razno

Izvor: HAZU