x
x

Digitalizacija zdravstva u Njemačkoj

  19.09.2023.

Njemački ministar zdravstva Karl Lauterbach želi provesti daljnju digitalizaciju zdravstvenog sustava i to za svakodnevnu skrb o bolesnicima, ali i u istraživačke svrhe. Nedavno su zbog širenja korištenja e-kartona, e-recepata i telemedicine donijeli dva nacrta zakona o digitalizaciji i o korištenju medicinskih podataka.

Digitalizacija zdravstva u Njemačkoj

E-karton je u središtu digitalizacije, a za svakog će se osiguranika uspostaviti do 2025. godine. Svaki osiguranik koji ne želi koristiti svoj e-karton moći će to odbiti, međutim ako ne iskoristi tu mogućnost, karton će se automatski izraditi. U nacrtu zakona je iznesen cilj da se želi učiniti ciljano i automatizirano punjenje e-kartona kao podrška zdravstvenoj skrbi.

Bolesnicima će se u e-karton automatski upisivati i svi izdani lijekovi, a na taj način će se moći sprječavati pojedine interakcije lijekova.

Također će se dalje razvijati elektronički recepti. Prema nacrtu zakona, od 1. siječnja 2024. postojat će tzv. obvezni standard u farmaceutskoj ponudi. Za liječnike praktičare, najveću promjenu predstavljat će elektronički recept. Osigurani pacijenti mogu odbiti automatski prijenos informacija o lijekovima iz usluge e-recepta u e-karton.

Digitalne zdravstvene aplikacije (DiGA) ili aplikacije na recept sve će se više koristiti u nadzoru na daljinu.

Prethodno su DiGA klasificirani samo medicinski uređaji u klasama rizika I ili IIa. Međutim, sada se medicinski uređaji u klasi rizika IIb također žele klasificirati kao DiGA.

Posebno su dodani i propisi koji se odnose na kibernetičku sigurnost.

Sredstva za provedbu Zakona, ukupno više od 2,1 milijarde eura za razdoblje od 2024. do 2028. , ne osigurava vlada, već dolaze iz socijalnog osiguranja.

Izvor: Medscape

VEZANI SADRŽAJ > <