x
x

Pilot projekt: preventivni zdravstveni pregledi

  08.01.2023.

Iz Ministarstva zdravstva je najavljeno kako će do kraja prvog kvartala zaživjeti pilot-projekt preventivnih zdravstvenih pregleda.

Pilot projekt: preventivni zdravstveni pregledi
Još nije poznato koja će županija biti odabrana za pilot-projekt.

Sistematski pregledi će se obavljati u bolnicama i domovima zdravlja,

Svi će se pregledi obavljati najduže u dva dana, a odaziv na preventivni zdravstveni pregled vodit će se kao slobodan i plaćen dan.

Sistematskim pregledima bit će obuhvaćeni svi punoljetni građani, no prioritet u pozivanju imat će osobe koje u zadnje dvije godine nisu posjetile svog izabranog liječnika.

Trenutno su u izradi analitičke obrade podataka i projekcije koje pokazuju da što su ljudi mlađi, manje posjećuju liječnika, dok su najrevniji oni između 80. do 84. godine.

Prikupljeni podaci pokazuju da do 70 godina više žene posjećuju liječnika od muškaraca (u omjeru 65:35), no nakon 75. liječniku više odlaze muškarci nego žene (u omjeru 60:40).

Podaci po županijama pokazuju da najveći broj osoba, od 45. do 64. godine, ne posjećuje liječnika u Istarskoj županiji (13,4%), a najmanje je takvih u Krapinsko-zagorskoj županiji (5,4%).

Što se tiče starijih od 65 godina koji ne idu kod liječnika, najviše ih je u Ličko-senjskoj županiji (7,2%), a najmanje u Krapinsko-zagorskoj županiji (1,8%).

Još nije poznato koja će županija biti odabrana za pilot-projekt.

Radna skupina u Ministarstvu analizira i učestalost kroničnih bolesti na određenom području te će na osnovi niza parametara biti odlučeno gdje će početi pilot-projekt.

Pilot projekt će obuhvatiti što raznovrsnije situacije, urbano i ruralno područje, kako bi se prevenirali svi rizici prije potpune provedbe projekta koji bi nacionalnoj razni trebao zaživjeti do kraja drugog kvartala ove godine.

Radna skupina još uvijek definira obuhvate pregleda, koji će ovisiti o dobi i spolu, a njenim radom koordinira Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

Istovremeno i stručne službe Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) rade na izradi načina upućivanja na sistematski pregled, organizacije rada kao i informatičkog povezivanja.

Sve aktivnosti u okviru preventivnih zdravstvenih pregleda posebno će se pratiti i vrednovati unutar zdravstvenog sustava, uključujući i financijsko vrednovanje i plaćanje od strane HZZO-a.

Ministarstvo zdravstva