x
x

Infekcije oka uzrokovane bakterijom Chlamydia Trachomatis

  09.06.2017.

Chlamydia trachomatis (C. trachomatis) najčešće uzrokuje infekcije urogenitalnog sustava, a može uzrokovati i infekcije oka.

Infekcije oka uzrokovane bakterijom Chlamydia Trachomatis

Očne infekcije su inkluzijski konjunktivitis koji se može javiti kao folikularni u odraslih ili kao neonatalni te trahom. Kliničke manifestacije ovise o serovaru C. trachomatis: trahom uzrokuju serovari A-C, serovari D-K uzrokuju spolno prenosive infekcije, inkluzijski konjunktivitis i neonatalnju pneumoniju, a serovari L1-L3 uzrokuju limfogranuloma venereum. Infekcije serovarima D-K naročito su važne u razvijenim zemljama, dok je trahom ili kronični keratokonjunktivitis povezan s lošim higijnskim uvjetima posebno u endemskim nerazvijenim područjima.

Dijagnoza klamidijskog konjunktivitisa ne može se postaviti samo na temelju kliničke slike. Optimizacija pohrane biološkog uzorka od uzorkovanja do testiranja najveći je izazov u dijagnostici klamidijskih infekcija očiju. Najvažniji dijagnostički uzorak je strugotina konjunktive iz kojeg se radi citološka dijagnostika i dokazuju intracitoplazmatkse inkluzije. Primjenjuju se bojanja po Giemsi i jodom te imnofluorescentni testovi (DFA, direct fluroescent antibody assay). Testovi amplifikacije nukleinskih kiselina (NAAT, nucleic acid amplification assays) su testovi izbora za postavljanje dijagnoze i imaju visoku specifičnost i osjetljivost u detekciji DNK C. trachomatis. Najčešće se koriste testovi koji se temelje na metodi PCR-a u stvarnom vremenu namijenjeni za uzorke izvan genitalnog sustava. Dostupni su i multiplex PCR testovi koji omogućuju istovremenu detekciju infekcije s C. trachomatis, adenovirusima, HSV-1/2 i VZV-om. Značajno rjeđe, zbog složenosti postupka i manje osjetljivosti, radi se kultivacija na McCoy staničnoj kulturi. Serološka dijagnostika očnih infekcija nije značajna zbog mogućeg lokalnog imunosnog odgovora i izostanka kinetike protutijela.

Klamidijski konjunktivitis u odraslih je spolno prenosiva bolest koja se širi kontaktom s inficiranim spolnim partnerom. U obzir treba uzeti mogućnost koinfekcije s drugim spolno prenosivim uzročnicima. Infekcija novorođenčeta potječe iz inficiranog genitalnog sustava majke. Prevencija bolesti ovisi o pravovremenom otkrivanju i liječenju majke.

Dokazane infekcije oka uzrokovane C. trachomatis često su udružene s asimptomatskom kolonizacijom ili aktivnom urogenitalnom infekcijom, pa se klamidijski konjunktivitis uz lokalnu antibiotsku terapiju liječi i sustavnom peroralnom primjenom azitromicina ili doksiciklina.

 

Snježana Kaštelan (1), Snježana Židovec Lepej (2), Oktavija Đaković Rode (3)

1 Zavod za oftalmologiju, Klinička bolnica Dubrava, Zagreb; 2 Odjel za imunološku i molekularnu dijagnostiku, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb;

3 Odjel za virusologiju, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb