x
x

CinTEC PLUS citološki biomarker prekanceroza

  13.07.2017.

CinTEC PLUS citološki biomarker prekanceroza i transformirajuće onkogene HPV infekcije

CinTEC PLUS citološki biomarker prekanceroza

Uvod: Imunocitokemijski test dvojnog bojenja (CINtec PLUS) jedini je test koji koristi tehnologiju istovremenog određivanja dvaju biomarkera, p16 i Ki-67, u citološkim uzorcima vrata maternice. Smatra ga se indikatorom transformirajuće, integrirane HPV infekcije. Test povisuje osjetljivost i specifičnost citologije s ciljem detekcije i predikcije lezija visokog stupnja kod pacijentica s negativnim, graničnim i blagim citološkim nalazom vrata maternice. Može se primjeniti na svježim i reprocesiranim citološkim uzorcima. Pozitivan rezultat testa znači da je u uzorku prisutna najmanje jedna dvostruko obojena stanica koja pokazuje zlatnosmeđi signal citoplazme i jezgre (p16) i crveni signal jezgre (Ki-67).

Cilj rada: Studija provedena u KBC Rijeka istraživala je vrijednost CINtec PLUS testa kroz usporedbu s HPV DNA testom, prisustvom HPV 16 genotipa i citomorfologijom. Također je istražena povezanost s kliničkim ishodom.

Materijal i metode: Analizirano je 424 žena s citološkim nalazima ASCUS, LSIL i HSIL/CIN2. U određivanju HPV DNA korišten je Hybrid Capture 2 test, a za genotipizaciju InnoLipa sustav. CINtecPLUS test izrađen je metodom reprocesiranih, odbojenih razmaza. Pacijentice su praćene od šest do 72 mjeseca pri čemu je zabilježena regresija, stagnacija ili progresija lezije (HSIL+). U procjeni predikcije kliničkog ishoda korištena je logistička regresija.

Rezultati: Pozitivno dvojno bojenje pokazalo je šest puta veću vjerojatnost HSIL ishoda (OR=5,71, 95%CI=2,54-12,82, P<<0,001), pozitivan HPV DNA test tri puta (OR=3,01,95% CI=1,48-6,12, P=0,002), nalaz HPV 16 genotipa tri puta (OR=2,86,95% CI=1,38-5,93, P=0,005), a inicijalna citološka dijagnoza dva puta (OR=1,95, 95% CI=1,31-2.90, P<0,001).

Zaključak: p16/Ki-67 test pokazao se kao najjači prediktor progresije, u usporedbi s HPV DNA pozitivitetom, HPV 16 pozitivitetom i citomorfologijom. Dvojno bojenje pomoću CINtes PLUS testa može se preporučiti u obradi i dijagnostici pacijentica s abnormalnim nalazom citologije vrata maternice, odnosno u selekciji i trijaži pacijentica za daljnju kolposkopsku i histološku obradu.

 

Danijela Vrdoljak-Mozetič

KBC Rijeka, Krešimirova 42, 51000 Rijeka