x
x

Psihodermatološki aspekti bolesti genitalne regije

  03.06.2017.

Psihodermatološki aspekti bolesti genitalne regije s posebnim osvrtom na spolno prenosive bolesti.

Psihodermatološki aspekti bolesti genitalne regije

Koža i genitalna regija su bogate simboličnim znakovima koji su u uskoj vezi s pravim i emocionalnim životom bolesnika. Upravo iz tih razloga u dermatovenerologiji je unazad nekoliko desetljeća sazrijela interdisciplinarna grana psihodermatologija koja se bavi bolestima kože i psihijatrijskim poremećajima. Istovjetno psihodermatologiji u samoj venerologiji izrasta potreba za interdisciplinarnim pristupom dijagnosticiranja i liječenja bolesti u anogenitalnoj regiji. Psihovenerologiju dijelimo na tri skupine bolesti: bolesti koje su primarno psihijatrijske bolesti s venerološkim manifestacijama; bolesti koje su venerološke bolesti (spolno prenosive i dermatoze anogenitalne regije) sa sekundarnom pojavom psihijatrijskih poremećaja; te bolesti kod kojih se venerološke i psihijatrijske bolesti javljaju istovremeno. Sve spolno prenosive bolesti mogu dovesti do razvoja sekundarnih psihijatrijskih simptoma i poremećaja te remetiti kvalitetu života bolesnika.

U akutnim stanjima spolno prenosivih bolesti se psihijatrijski komorbiditeti ne stignu razviti, ali se mogu javiti kratkotrajni simptomi anksioznosti, panike i straha o samoj bolesti.

Kod recidivirajućih spolno prenosivih bolesti kao što su anogenitalni kondilomi ili infekcija Herpes simplex-om psihijatrijski poremećaji se imaju vremena razviti i samo recidivirajući karakter spolno prenosive bolesti utječe na kvalitetu života. Upravo je zato tijekom liječenja bolesnika sa spolno prenosivim bolestima jako važna edukacija bolesnika o samoj bolesti jer će se na taj način graditi ili mijenjati bolesnikova percepcija bolesti koja bitno utječe na tijek liječenja te razvoj simptoma depresivnosti i anksioznosti, kao i seksualno ponašanje.

Mirna Šitum, Iva Dediol, Suzana Ožanić Bulić

Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“, Vinogradska 29, 10000 Zagreb

 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROMaxfluBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: