x
x

Koinfekcija HPV-om i Ureaplasma urealyticum

  15.06.2017.

Morfološke karakteristike koinfekcije HPV-om i Ureaplasma urealyticum u VCE razmazu - prikaz slučaja

Koinfekcija HPV-om i Ureaplasma urealyticum

Morfološka obilježja infekcije Humanim papiloma virusom (HPV-om) u VCE razmazu dobro su definirana, dok se za infekciju Ureaplasma urealyticum ne veže karakteristična citološka slika. Prevalencija infekcije HPV-om u mlađim dobnim skupinama je oko 60%.Tijekom sljedećih 12 mjeseci u 70 % slučajeva dolazi do spontane eliminacije virusa, a nakon 24 mjeseca samo 9% slučajeva bit će pozitivno na virus. Uz infekciju HPV-om često je prisutna koinfekcija uzročnicima drugih spolno prenosivih bolesti. Smatra se da je uz HPV u oko 39% slučajeva prisutna i koinfekcija s Ureaplasmom urealyticum. Ureaplasma se može naći u okviru bakterijske vaginoze uz prisustvo simptoma ili egzistirati kao asimptomatska infekcija gornjeg genitalnog trakta, te se povezuje s neplodnošću i perinatalnim morbiditetom. Prikazan je slučaj 25-godišnje pacijentice praćene redovito s kontrolama VCE razmaza svakih 6 mjeseci u Citološkom laboratoriju Odjela za citologiju i citogenetiku KB Merkur tijekom protekle 3 godine. Pri prvom dolasku uzet je VCE razmaz i obojan standardnom metodom po Papanicolau. Morfološkom analizom razmaza dijagnosticiran je SIL niskog stupnja - CINI uz prisutne karakteristične znakove HPV infekcije, koilocitozu, parakeratozu, binukleaciju. Slijedi HPV genotipizacija koja je potvrdila prisustvo HPV-a visokog rizika. Slijedeća dva kontrolna citološka nalaza nakon 6 mjeseci koja su prethodila kolposkopiji bila su uredna, bez vidljivih morfoloških promjena koji bi govorili u prilog HPV infekcije. Kolposkopski nalaz ukazuje na difuznu sliku grubljeg mozaika, 60% porcije prikazan je kao acidobijeli epitel a nakon bojenja lugolom sve je jod negativno polje. Slijedi uzimanje cervikalnih briseva, pri čemu je izolirana Ureaplasma urealytikum te je propisana terapija azytromicinom. Iako kolposkopski nalaz sugerira promjene vezane uz H-SIL, u sljedećem kontrolnom VCE razmazu nalazi se ASCUS uz prisutne diskretne znakove infekcije HPV-om. Međutim, iako se u razmazu detektira samo normalna vaginalna flora – Bacillus vaginalis, uz jake upalne promjene nalazi se obilna reaktivno promijenjena metaplazija uz prisutnu vakuolizaciju citoplazme. Morfološki se postavlja sumnja na infekciju Chlamydijom trachomatis. Cervikalnim brisevima ponovo se izolira samo Ureaplasma urealyticum (reinfekcija?), provodi se terapija nakon koje se nalaz Ureaplazme negativizira. Ponovljena genotipizacija HPV HR je negativna što ukazuje na spontanu eliminaciju virusa.. U slijedećem kontrolnom pregledu nakon 6 mjeseci u VCE razmazu i dalje dominira slika obilne reaktivno promijenjene metaplazije, s prisutnim Bacillusom vaginalis bez prisutnih drugih specifičnih uzročnika upale. Obzirom na nalaz normalne flore u VCE razmazu i negativizacije HPV HR, može se pretpostaviti da je prisustvo obilne reaktivno promijenjene metaplazije u VCE razmazu indirektan pokazatelj perzistentne asimptomatske cervikalne infekcije Ureaplasmom urealiticum.