x
x

Epigenetički biljezi u tumorima glave i vrata

  04.04.2022.

Epigenetički biljezi u tumorima glave i vrata - posebni osvrt na tumore orofarinksa povezane s HPV-om. Epigenetičke promjene su temeljni mehanizmi za karcinogenezu i mogu poslužiti kao moguće metode za rano otkrivanje, liječenje i prognostičku procjenu za pacijente s rakom.

Epigenetički biljezi u tumorima glave i vrata
Tumori glave i vrata su sedmi po učestalosti među tumorima i deveti po redu uzroka smrti kod ljudi diljem svijeta.

Unatoč kontinuiranim naporima da se identificiraju molekularni biljezi za rano otkrivanje tumora glave i vrata (engl. HNC, head and neck cancer) te poboljšanoj terapiji, ukupno preživljenje i prognoza bolesnika s HNC-om i dalje su loši. Tumori glave i vrata su heterogeni, no često se dijele na dvije skupine: HPV-pozitivni i HPV-negativni tumori. Znanstveni dokazi sugeriraju da tumori povezani s HPV-om imaju bolju prognozu i preživljenje. Nadalje, epigenetičke promjene su općenito često uključene u karcinogenezu, napredovanje tumora glave i vrata te rezistenciju na terapiju. Stoga razumijevanje i karakterizacija epigenetičkih modifikacija povezanih s karcinogenezom tumora glave i vrata obećavaju identifikaciju epigenetičkih biljega za rano otkrivanje raka i poboljšanje terapijskih pristupa u borbi protiv raka. U ovom preglednom radu dan je osvrt na trenutno znanje o epigenetičkim modifikacijama, odnosno metiliranju DNA i mikroRNA uočenim kod HNC-a, posebno kod tumora orofarinksa pozitivnih na HPV.

Nina Milutin Gašperov, Ivan Sabol, Vjekoslav Tomaić, Magdalena Grce

Izvor: Liječ Vjesn 2022;144:96–105
https://doi.org/10.26800/LV-144-3-4-6