x
x

HPV test kao primarni test probira

  20.08.2017.

Za više od 150 tipova humanog papiloma virusa (HPV) je do danas određen genom, a pojedini genotipovi posjeduju različite karakteristike umnažanja i životnog ciklusa, te izazivaju različite bolesti ljudi.

HPV test kao primarni test probira

Mnogi od njih izazivaju samo asimptomatske infekcije u imunokompetentnih osoba, te se stoga mogu detektirati u obriscima kože i sluznica zdravih ljudi. Infekcija s visoko-rizičnim HPV genotipovima (hrHPV) može rezultirati nastankom različitih karcinoma ljudi, uključujući gotovo sve slučajeve karcinoma vrata maternice, veliku većinu anogenitalnih karcinoma i sve veći broj karcinoma glave i vrata. Nastanak karcinoma povezan je s perzistentnom hrHPV infekcijom, kod koje dolazi do deregulacije ekspresije virusnih gena što rezultira proliferacijom inficiranih stanica i oštećenjem mehanizama popravka stanične DNK, te posljedičnom akumulacijom staničnih genskih oštećenja. Najviši onkogeni potencijal imaju genotipovi 16 i 18. Zbog toga se novom generacijom HPV testova ova dva genotipa određuju zasebno uz simultano određivanje ostalih iz grupe visoko-rizičnih genotipova (multiplex PCR), pa je upotrebom ovih testova moguća detekcija i višestruke hrHPV infekcije. Saznanje da je perzistentna hrHPV infekcija neophodni uzročnik karcinoma vrata maternice dovela je do promjena u strategijama prevencije i rane detekcije ovog karcinoma koje imaju za cilj njegovo iskorjenjivanje. Primarna prevencija upotrebom cjepiva koje sprečava HPV16 i HPV18 infekciju provodi se u više od 60 zemalja svijeta uključujući i Hrvatsku. Sekundarna prevencija karcinoma vrata maternice znatno je poboljšana uvođenjem HPV testa, bilo kao jedine metode primarnog probira ili u kombinaciji s Papa testom.

 

Jasmina Vraneš

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb; Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu