x
x

Kontinuirani online tečajevi na www.plivamed.net portalu

  10.06.2017.

Kontinuirani online tečajevi na www.plivamed.net portalu: urogenitalne infekcije, spolno prenosive infekcije, smetnje mokrenja i erektilna disfunkcija

Kontinuirani online tečajevi na www.plivamed.net portalu

Uvod: Liječnici raznih specijalnosti imaju obavezu cjeloživotnog učenja, obavezu obnavljanja svog znanja i odobrenja za samostalni rad. Na internetskom portalu www.plivamed.net od 2004. godine postoji mogućnost kontinuiranog interdisciplinarnog stjecanja znanja iz različitih područja, među ostalima i iz područja urogenitalnih infekcija, spolno prenosivih bolesti, smetnji mokrenja i erektilne disfunkcije. Jesu li liječnici zainteresirani za online učenje iz navedenih područja?

Svrha rada: Cilj ovog rada bio je procijeniti uspješnost i zadovoljstvo pristupnika tečajevima trajne online edukacije održane na internetskom portalu www.plivamed.net u razdoblju od prosinca 2004. godine do travnja 2017. godine iz navedenih specijalnosti.

 Metode: Svaki pojedini tečaj je kategoriziran i bodovan u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK). Svi su online tečajevi standardizirani, a pisani materijali za učenje su recenzirani. Nakon vremenski neograničenog proučavanja materijala polaznik pristupa online testu u trajanju od 120 minuta, koji je sastavljen od 50 pitanja, pri čemu je potrebno najmanje 60% točnih odgovora kako bi bili zadovoljeni kriteriji za dodjeljivanje bodova prema Pravilniku HLK-a o trajnom stručnom usavršavanju doktora medicine. Nakon testa pristupnici ispunjavaju evaluacijski upitnik sastavljen od pet tvrdnji procjenjivanih na skali od 1 do 7 (1 podrazumijeva najlošiju ocjenu) te jednog otvorenog pitanja. Tekstovi za učenje objavljeni u časopisu Medicus i na internetskom portalu www.plivamed.net.

Rezultati: U razdoblju od 12 godina ukupno je održano 15 tečajeva iz područja urogenitalnih infekcija, spolno prenosivih bolesti, smetnji mokrenja, erektilne disfunkcije. Dva tečaja su bila posvećena proslavi postojanja 20 godina Sumameda u kliničkoj praksi, te jedan adolescentima i njihovom tjelesnom zdravlju. U tijeku je interdisciplinarni online tečaj: Bol i upala u urologiji koji u sebi uključuje i najnovije Iskra smjernice o liječenju urinarnih infekcija. Ukupno je na tečajevima sudjelovalo 7486 polaznika, uspješnost je bila 92,6%. Najveći broj polaznika bio je na tečajevima Erektilna disfunkcija (n=1550) i Smetnje mokrenja (n=1438). Prosječna ocjena korisnosti i kvalitete materijala, težine tečaja i poticajnosti za svakodnevni rad je varirala od 4,8/7 (za tečaj Izabrana poglavlja iz ginekologije) do 6,3/7 (za tečaj Bol i upala u urološkoj praksi). Najslabije ocijenjeni tečaj iz ginekologije polaznici su smatrali nedovoljno primjenjivim u svakidašnjem radu.

Zaključak: Velik broj liječnika koji pristupaju online tečajevima na www.plivamed.net portalu i njihova uspješnost ukazuju na to da je online edukacija prepoznata kao jedan od važnih načina stručnog usavršavanja. Prikazani rezultati također ukazuju na područja za koja liječnici pokazuju veći interes (erektilna disfunkcija i smetnje mokrenja) kao i sadržaje kojima teže nalaze mjesto u svojoj svakidašnjoj praksi kao što su teme iz ginekologije.

 

Adela Kolumbić Lakoš (1), Višnja Škerk (2), Alemka Markotić (2), Ivana Klinar (1), Dražen Kovačić (1), Mirjana Matrapazovski Kukuruzović (1)

1 Pliva Hrvatska d.o.o. , Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb

2 Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Mirogojska 8, 10000 Zagreb

Predavanje održano na 9. hrvatskom kongresu o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, svibanj 2017.