x

SPECIJALIZACIJE

x
Aktualna tema

Uloga mangana u psihijatrijskim i neurološkim oboljenjima

Dugotrajna akumulacija mangana u organizmu može uzrokovati anoreksiju, apatiju, glavobolju, grčeve u nogama, smetnje govora kao i sindrome slične encefalitisu te neurološke poremećaje poput parkinsonizma te psihijatrijske poremećaje poput naglih promjena raspoloženja, kompulzivnog ponašanja, ...

Prikazi slučajeva iz prakse: Alergijski rinitis

Najčešći simptom koji bolesnici sami žele liječiti je nazalna kongestija, a najčešće kupljeni OTC lijek je oralni antihistaminik koji nije učinkovit za liječenje nazalne kongestije.

Početno liječenje – kako ljekarnik može pomoći u zbrinjavanju alergija?

Uključivanjem ljekarnika u liječenje alergijskog rinitisa s preporukom terapije koja je dostupna bez recepta smanjuje se rizik od interakcije i ...

Bioelementi i njihova uloga u patogenezi shizofrenije

Dosadašnja istraživanja koncentracija elemenata u tragovima u kosi i ostalim biološkim matricama kod osoba sa shizofrenijom davala su ...

IZDVOJENO

Sportska aktivnost adolescenata i depresivni simptomi

Adolescencija se smatra razdobljem češće pojave depresivnog raspoloženja. Klinička depresija u njih češća je nego u djece prije puberteta, osobito u djevojaka. Rizik za depresiju povećava se u adolescenciji.

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

KALENDAR SVE

Od 26.07.2018. do 27.07.2018.

2. ljetna škola CSI 2018

NAJPOPULARNIJE > <