x

SPECIJALIZACIJE

x
Aktualna tema

Dijagnoza afektivnih poremećaja

Depresija je bolest koja se javlja u epizodama. Kada se depresija javi prvi put, govorimo o depresivnoj epizodi, a simptomi potrebni za postavljanje dijagnoze trebaju trajati najmanje dva tjedna.

Pregled liječenja akutne limfoblastične leukemije

Liječenje akutne limfoblastične leukemije uključuje suportivno liječenje te antitumorsko liječenje.

Klinička slika i dijagnoza akutne limfoblastične leukemije

Najčešći simptomi (u oko 50% slučajeva) su povišena tjelesna temperatura i umor. U najvećem broju slučajeva posumnjat ćemo na akutnu ...

Klinička obilježja afektivnih poremećaja

Depresija uzrokuje duboke patnje i većina se stručnjaka slaže da je to za čovjeka najbolnije životno iskustvo. Depresija nije obična tuga. Kad ...

IZDVOJENO

Primjena antipsihotika u demenciji

Demencija, odnosno Alzheimerova bolest kao najčešći oblik demencije, je progresivna bolest koja zahvaća kognitivne funkcije. Kognitivna deterioracija, kao ključni simptom demencije, često je praćena bihevioralnim i psihološkim simptomima koji se skraćeno nazivaju BPSD. Farmakološko ...

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

PLIVA vademecum
NAJPOPULARNIJE > <