x

SPECIJALIZACIJE

x
Aktualna tema

Pioglitazon − sigurna primjena u dijabetičara s oštećenjem bubrežne funkcije

Pioglitazon spada u onu skupinu lijekova koji osim što na vrlo potentan način regulira glikemiju, ima povoljan kardiovaskularni profil, istovremeno i usporava propadanje odnosno čak i poboljšava parametre bubrežne funkcije.

Farmakoterapija u Alzheimerovoj bolesti

Sadašnje standardno farmakološko liječenje kognitivnih oštećenja i poremećaja ponašanja antidementivima u osoba s Alzheimerovom bolešću (AB) simptomatsko je, ali pridonosi odgađanju i ...

Febuksostat u liječenju kronične hiperuricemije

Febuksostat je visoko selektivni inhibitor ksantin oksidaze koji učinkovito smanjuje razinu mokraćne kiseline u serumu, smanjuje incidenciju ...

Pioglitazon u pretilih bolesnika s dijabetesom i inzulinskom rezistencijom

Kada govorimo o pioglitazonu i njegovoj primjeni kod pretilih bolesnika s dijabetesom i inzulinskon rezistencijom, možemo reći da se radi o ...

IZDVOJENO

Prolaps zdjeličnih organa

Prolaps genitalnih organa je poremećaj koji pogađa žene svih životnih dobi. Rizični čimbenici koji pogoduju nastanku prolapsa su trudnoća, vaginalni porodi, stanja koja izazivaju pojačani pritisak na zdjelično dno poput pretilosti, kroničnog kašlja, opstipacije, naprezanja zbog dizanja ...

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

NAJPOPULARNIJE > <