x
x
Aktualna tema

Neurološki simptomi kao posljedica COVID-19 infekcije

Neurološki simptomi se javljaju u polovice pacijenata s COVID-19, najčešće glavobolja, mialgija, anosmija i encefalopatija. Perzistirajući neurološki simptomi nakon akutne COVID-19 infekcije, koji traju duže od mjesec dana se javljaju u od 5% do čak 80 % pacijenata, ovisno o izvoru, a ...

Praćenje bolesnika s metaboličkim sindromom u obiteljskoj medicini

Metabolički sindrom predstavlja značajan rizični čimbenik za razvoj kardiovaskularnih i metaboličkih bolesti. Jedan od razloga za to je i komponenta visceralne pretilosti čija redukcija ...

Faktori rizika za razvoj KOPB-a

Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) je učestala bolest karakterizirana stalnim respiratornim simptomima i ograničenjem protoka zraka u ...

Fetalni alkoholni sindrom

Prenatalno izlaganje alkoholu može oštetiti plod u razvoju i danas se smatra vodećim preventabilnim uzrokom porođajnih defekata te intelektualnih ...

IZDVOJENO

O 100. obljetnici PLIVE

Postoji puno izvora o ranom razvoju i nastanku Plive, u njima nalazimo tek neke razlike u detaljima i lokacijama. Puno je informacija o razvoju kemijske sinteze, biotehnologije, proizvodnje, patentima, istraživanju i razvoju, pojedinim molekulama, bivšim i sadašnjim proizvodnim programima, ...

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

KALENDAR SVE

Od 03.12.2021. do 05.12.2021.

Kongresi KoKoZ-a i medicinskog prava u Rovinju

NAJPOPULARNIJE > <
VIDEO GALERIJA