x
x
Aktualna tema

Uloga glazbe i muzikoterapije u programu kardiovaskularne rehabilitacije

Jedna od komponenata programa kardiovaskularne rehabilitacije (KVR) može biti i muzikoterapija, intervencija koja će pomoći bolesnicima da osvješćivanjem glazbe koju slušaju, sami djeluju na opuštanje svojega tijela. Primjena muzikoterapije kao sastavnice programa KVR-a ponajprije je ...

Neepileptični napadaji

U neepileptične napadaje ubrajamo psihogene neepileptične napadaje (PNEN) i ostale neepileptične napade. Prognoza neepileptičnih napada, kao i liječenje, ovisi o etiologiji. Neepileptični ...

Trudnoća i epilepsija

Osnovni cilj terapije epilepsije u trudnoći jednak je onom kao i u ostaloj populaciji – uz adekvatno odabran antiepileptik u adekvatnoj dozi ...

Neprepoznati epileptični napadi

U radu su detaljnije opisani najčešći napadaji sa suptilnom kliničkom fenomenologijom koji mogu ostati dulje vrijeme neprepoznati - ...

IZDVOJENO

Kreativna psihofarmakoterapija depresivnog poremećaja u kliničkoj praksi

U članku su istaknuti važnost individualiziranog i kreativnog psihofarmakoterapijskog pristupa u liječenju depresivnog poremećaja. Bitno je procijeniti osobnost bolesnika, kao i njegove stavove spram bolesti i liječenju. Oni su bitni za suradljivost i posvećenost terapijskom procesu, a u ...

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

NAJPOPULARNIJE > <