x

SPECIJALIZACIJE

x
Aktualna tema

Hitna stanja u infektologiji

Većinu infektivnih bolesti prati povišena tjelesna temperatura bolesnika. Liječnik koji zbrinjava akutnog bolesnika s vrućicom mora znati prepoznati infekciju koja zahtjeva hitne dijagnostičke i terapijske postupke.

Funkcije jetre u organizmu i jetreni tumori

Uloga jetre u organizmu je višestruka – filtracija i pohranjivanje krvi, metabolizam ugljikohidrata, bjelančevina i masti, hormona i stranih kemijskih tvari, stvaranje žuči, pohranjivanje ...

Terapijski pristup akutnom napadu astme u djece

Za uspješno liječenje akutne egzacerbacije astme ključni su rano prepoznavanje i intervencija. Stalna edukacija liječnika i bolesnika je važan ...

Kardiologija 2015.: periferna cirkulacija

Na inicijativu Hrvatskoga kardiološkog društva (HKD) Radna skupina za angiologiju i periferne vaskularne bolesti odlučila je osvrnuti se na stanje ...

IZDVOJENO

Kronična križobolja – prikaz bolesnika

Bol je dominantan simptom u križobolji, a kronična križobolja je često kombinacija nociceptivne i neuropatske boli. Kontrola boli predstavlja glavni terapijski cilj.

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

PLIVA vademecum
KALENDAR SVE

Od 15.09.2016. do 18.09.2016.

8. Hrvatski kongres farmakologije

NAJPOPULARNIJE > <