PLIVAmed.net

 
Poremećaji ličnosti
AKTUALNA TEMA

Poremećaji ličnosti

 • Statini za sprječavanje srčano-žilnih bolesti u zdravih osoba

  Cilj ovog obnovljenog Cochrane sustavnog pregleda bio je procijeniti učinke, i u smislu djelotvornosti i sigurnosti statitna, za primarnu prevenciju srčano-žilnih bolesti. saznaj više

  Model programirane skrbi za kroničnog bolesnika

  Pred liječnika obiteljske medicine i njegov tim postavljaju se veliki zahtjevi za provođenje proaktivne, bolesniku usmjerene, koordinirane zaštite koja će biti učinkovita, isplativa i integrirana u sve razine primarne i sekundarne zdravstvene te socijalne zaštite i u zajednicu. To zahtijeva radikalno preoblikovanje sustava zaštite, a jedna od najvažnijih promjena je pomak iz reaktivnog u aktivan pristup. saznaj više

 • Najčešća pitanja o novim zdravstvenim zakonima

  Sa internetske stranice www.zdravlje.hr prenosimo najčešća pitanja o prijedlozima novih Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. saznaj više

  Bolnica za medvjediće - Zrinjevac

  Bolnica za medvjediće (TBH – Teddy Bear Hospital) projekt je kroz koji studenti medicine, farmacije i medicinske biokemije zajednički rade na smanjenju dječjeg straha od liječnika, ljekarnika i ostalih djelatnika u bijelim kutama te uče djecu o važnosti zdravlja. Središnje događanje ove godine odvijat će se 29. i 30. svibnja na Zrinjevcu. saznaj više


 
Prijava korisnika
MOJA SPECIJALIZACIJA
Opća medicina
Aktualna tema

Crte ličnosti su dugotrajni model percepcije, odnosa i razmišljanja o okolini i samom sebi koji se izražava u širokom rasponu socijalnih i osobnih situacija. Samo kada su te crte nefleksibilne, ...

DRUGA PODRUČJA INTERESA
Aktualna tema

Kronični rinosinuitis sa/bez nosne polipoze značajno utječe na kvalitetu života oboljelih. Simptomi bolesti ne utječu samo na tjelesno zdravlje već i na psihološko zdravlje te dnevne funkcije ...