PLIVAmed.net

 
Parkinsonova bolest
AKTUALNA TEMA

Parkinsonova bolest

  • Tribina: Dijagnostika i liječenje karcinoma dojke u starijih žena

    197. Gerontološka tribina održati će se 10. (utorak) ožujka 2015., od 13,00 do 14,30 sati, u velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ,,Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska 16, Zagreb. saznaj više

    Tjedan mozga u Hrvatskoj

    Svjetska i europska akcija pod nazivom Tjedan mozga (Brain Awareness Week) odvija se ove godine od 16. do 22. ožujka. Hrvatsko društvo za neuroznanost izabralo je nove zanimljive teme za ovogodišnji Tjedan mozga s ciljem nastavka dijaloga s javnošću o značajnim pitanjima iz istraživanja mozga: Mozak i komunikacija, Uloga i položaj neuroznanosti u društvu i Moždani udar. saznaj više


 
Prijava korisnika
MOJA SPECIJALIZACIJA
Opća medicina
Aktualna tema

Parkinsonova bolest je sporo progresivna degenerativna bolest središnjeg živčanog sustava karakterizirana gubitkom dopaminergičkih stanica u supstanciji nigri.

DRUGA PODRUČJA INTERESA
Aktualna tema

Ljekarnici su najdostupniji zdravstveni djelatnici i svakodnevno su u kontaktu s bolesnicima. Koja je njihova uloga u liječenju i terapiji alergija?