x

SPECIJALIZACIJE

x
Aktualna tema

Uloga mangana u psihijatrijskim i neurološkim oboljenjima

Dugotrajna akumulacija mangana u organizmu može uzrokovati anoreksiju, apatiju, glavobolju, grčeve u nogama, smetnje govora kao i sindrome slične encefalitisu te neurološke poremećaje poput parkinsonizma te psihijatrijske poremećaje poput naglih promjena raspoloženja, kompulzivnog ponašanja, ...

Prikazi slučajeva iz prakse: Alergijski rinitis

Najčešći simptom koji bolesnici sami žele liječiti je nazalna kongestija, a najčešće kupljeni OTC lijek je oralni antihistaminik koji nije učinkovit za liječenje nazalne kongestije.

Početno liječenje – kako ljekarnik može pomoći u zbrinjavanju alergija?

Uključivanjem ljekarnika u liječenje alergijskog rinitisa s preporukom terapije koja je dostupna bez recepta smanjuje se rizik od interakcije i ...

Bioelementi i njihova uloga u patogenezi shizofrenije

Dosadašnja istraživanja koncentracija elemenata u tragovima u kosi i ostalim biološkim matricama kod osoba sa shizofrenijom davala su ...

IZDVOJENO

Kronični hepatitis B/C

Kroničnim hepatitisom nazivamo upalu jetre koja traje dulje od 6 mjeseci, a može biti autoimunog, metaboličkog, toksičnog ili infektivnog porijekla. Najčešći infektivni uzrok je kronična infekcija hepatitis B virusom (HBV) i hepatitis C virusom (HCV)

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

KALENDAR SVE

Od 26.07.2018. do 27.07.2018.

2. ljetna škola CSI 2018

NAJPOPULARNIJE > <