x

SPECIJALIZACIJE

x
Aktualna tema

Klasifikacija i dijagnostika mijelodisplastičnog sindroma

Klasifikacija i dijagnostika mijelodisplastičnog sindroma (MDS) i mijelodisplastičnih/mijeloproliferativnih neoplazmi (MDS/MPN)

Mijelodisplastični sindrom – definicija i klinička slika

Znakovi i simptomi kod bolesnika s MDS-om su najčešće nespecifični u trenutku dijagnoze, a nalazi krvne slike mogu upućivati na anemiju, neutropeniju ili trombocitopeniju. Anemija je najčešća ...

Komplikacije imunsupresijskog liječenja nakon transplantacije bubrega

Komplikacije nakon transplantacije mogu biti kirurške ili nekirurške, te se javiti u ranom ili kasnom poslijetransplantacijskom tijeku.

Transplantacija bubrega i imunosupresijsko liječenje

Najčešći razlozi povećanja učestalosti kronične bubrežne bolesti su starenje populacije uz sve bolju zdravstvenu skrb, ali i porast pojavnosti ...

IZDVOJENO

Antiepileptici u liječenju epilepsija kod žena generativne dobi

Pri izboru antiepileptika treba unaprijed prilagoditi terapiju funkcionalnim promjenama žena u reproduktivnoj dobi kao i mogućoj teratogenosti prije planiranja trudnoće. Prema današnjim saznanjima i iskustvima kod žena generativne dobi s epilepsijom, levetiracetam i lamotrigin su u užem ...

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

NAJPOPULARNIJE > <