PLIVAmed.net

 
  • Hrvatski dan liječnika, 26. veljače

    S obzirom na globalnu krizu, nedostatak zdravstvenih radnika pa tako i liječnika, pitanje planiranja uključuju ne samo brojnost, nego i mogući opseg, vrstu i kvalitetu rada. Pritom treba uzeti u obzir i pitanje teritorijalne raspodjele, opterećenje bolestima u populaciji, funkciji liječnika u odnosu na druge zdravstvene radnike kao i organizacije cjelokupnog zdravstvenog sustava. saznaj više

    Popodnevni rad u KBC-u Zagreb

    Na pretrage i operativne zahvate u KBC-u Zagreb čeka gotovo 40000 pacijenata, pa je popodnevni rad srijedom i subotom u toj najvećoj hrvatskoj bolnici prije dva tjedna uveden za sve dijagnostičke pretrage i operativne zahvate, umjesto za 10 kao što je predviđeno "Programom plus". saznaj više


 
Prijava korisnika
MOJA SPECIJALIZACIJA
Opća medicina
Aktualna tema

Ugradnja kardioverter-defibrilatora u sklopu primarne prevencije nagle smrti u bolesnice s peripartalnom kardiomiopatijom.

DRUGA PODRUČJA INTERESA
Aktualna tema

Ljekarnici su najdostupniji zdravstveni djelatnici i svakodnevno su u kontaktu s bolesnicima. Koja je njihova uloga u liječenju i terapiji alergija?