x
x
Aktualna tema

Primarna perkutana koronarna intervencija u okolnostima pandemije COVID-19

Radna skupina za akutni koronarni sindrom i Radna skupina za intervencijsku kardiologiju Hrvatskog kardiološkog društva izradiile su preporuke za primarnu perkutanu koronarnu intervenciju u okolnostima pandemije COVID-19.

COVID-19: Liječenje bolesnika sa shizofrenijom i drugim psihotičnim poremećajima

U jeku COVID-19 pandemije postavilo se pitanje jesu li psihijatrijski bolesnici, posebice oni oboljeli od shizofrenije te drugih psihotičnih poremećaja, podložniji infekciji SARS-CoV-2.

COVID-19: Postupci i preporuke za neuropedijatrijske bolesnike HLZ-a

Hrvatski liječnički zbor je objavio na svojim stranicama članak: Postupanje i preporuke za neuropedijatrijske bolesnike u tijeku pandemije COVID- ...

COVID-19: Preporuke hrvatske psihijatrijske zajednice

Situacija epidemije koronavirusom predstavlja potencijalno traumatsku situaciju u kojoj je ugroženo mentalno zdravlje čitave populacije a time i ...

IZDVOJENO

Komunikacija u medicini - empatija, asertivnost i povratna informacija

U komunikaciji je važno razvijati sposobnost da se "čuje upućena poruka", razmisliti o njoj izvan konteksta aktualne afektivne reakcije, pa ju tek nakon toga prihvatiti ili odbaci u potpunosti ili samo djelomično. To je ujedno i jedan od mogućih puteva učenja, sazrijevanja i općenito ...

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

NAJPOPULARNIJE > <