x

SPECIJALIZACIJE

x
Aktualna tema

Megaloblastična anemija

Megaloblastična anemija se javlja zbog nedostatka vitamina B12 ili folne kiseline. Tipičan nalaz u perifernoj krvi su veliki eritrociti - makrociti (megalociti), a u koštanoj srži megaloblasti. Većina bolesnika ima neurološke simptome. Liječenje se provodi davanjem vitamina B12 i folne ...

Vodič za primjenu probiotika

Sve je veći broj dokaza koji govore u prilog opravdanoj primjeni probiotika kod pojedinih zdravstvenih tegoba. Prilikom savjetovanja bolesnika o načinima samoliječenja i primjeni probiotika, ...

Stečene hemolitičke anemije

Hemolitičke anemije nastaju zbog skraćenog života eritocita. Stečene hemolitičke anemije su najčešće izazvane imunološkim poremećajem. ...

Samoliječenje žgaravice i dispepsije

U svakodnevnom ljekarničkom radu samoliječenje žgaravice i dispepsije vrlo je često, a uloga ljekarnika je pomoći u odgovornom samoliječenju ...

IZDVOJENO

Žgaravica i dispepsija: vodič za primjenu bezreceptnih lijekova

Namjera ovog vodiča jest približiti nefarmakološke mjere liječenja, kao i primjenu bezreceptnih lijekova kod bolesnika koji pate od žgaravice i dispepsije.

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

NAJPOPULARNIJE > <