x

SPECIJALIZACIJE

x
Aktualna tema

Zašto su osobe koje zlorabe psihoaktivne supstance teški pacijenti?

Osobe koje zloporabe psihoaktivne supstance u 50%, a osobe ovisne o drogama u 80% imaju komorbiditetni psihijatrijski poremećaj. Najčešće se radi o poremećaju ličnosti (antisocijalni i granični), 20-60% poremećaj raspoloženja i/ili anksiozni poremećaj, te 15-20% psihotični poremećaj.

Hitna stanja u psihijatriji

Stanje ugroženog ili neugroženoga tjelesnog zdravlja koje snažno remeti njegovu psihosocijalnu egzistenciju i nalaže hitnu terapijsku intervenciju hitno je stanje u psihijatriji. Hitno stanje ...

Astma i KOPB - sindrom preklapanja

Astma i KOPB su najčešće kronične bolesti dišnog sustava. Dijagnoza KOPB-a i astme ima jasne razlike, no neki bolesnici mogu imati kombinaciju ...

Kontrola pacijentica na oralnoj hormonskoj kontracepciji i praćenje nuspojava

Redovite kontrole pacijentica koje su započele oralnu hormonsku kontracepciju obavezne su za 3, 6 i 12 mjeseci. Poslije se obavljaju jednom na ...

IZDVOJENO

Liječenje najčešćih bakterijskih infekcija kože

Najčešće bakterijske infekcije su folikulitis, furunkul, karbunkul, impetigo, erizipel, celulitis i apsces kože. Kako bi bolesnik imao što bolju skrb važno je dobro poznavati kliničku sliku, uzročnike infekcije i antibiotike koji se primjenjuju u liječenju.

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

KALENDAR SVE

Od 21.11.2017. do 24.11.2017.

Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane

NAJPOPULARNIJE > <