PLIVAmed.net

 
Poremećaji ličnosti
AKTUALNA TEMA

Poremećaji ličnosti


 
Prijava korisnika
MOJA SPECIJALIZACIJA
Opća medicina
Aktualna tema

Crte ličnosti su dugotrajni model percepcije, odnosa i razmišljanja o okolini i samom sebi koji se izražava u širokom rasponu socijalnih i osobnih situacija. Samo kada su te crte nefleksibilne, ...

DRUGA PODRUČJA INTERESA
Aktualna tema

Kronični rinosinuitis sa/bez nosne polipoze značajno utječe na kvalitetu života oboljelih. Simptomi bolesti ne utječu samo na tjelesno zdravlje već i na psihološko zdravlje te dnevne funkcije ...