x
x
Aktualna tema

Kombinirana primjena donepezila i memantina

U pokušaju da zaustavimo Alzheimerovu bolest testirani su brojni lijekovi, no za sada bez nekog obećavajućeg rezultata pa je liječenje i dalje samo simptomatsko. U farmakološkoj terapiji kognitivnih simptoma koriste se lijekovi za neuromodulaciju acetilkolina i glutamata, kao što su donepezil ...

Dijabetička polineuropatija i liječenje

Dijabetička neuropatija je oštećenje autonomnog i perifernog živčanog sustava kao posljedica šećerne bolesti. Živci mogu biti oštećeni smanjenim protokom krvi u malim krvnim žilama i ...

Epidemiologija zatajivanja srca u Hrvatskoj i svijetu

Smanjena smrtnost od kardioloških i drugih bolesti (zbog napretka u liječenju) uz starenje populacije, uzroci su globalnog rasta incidencije i ...

Farmakoterapija anksioznih poremećaja

Kada se govori o anksioznim poremećajima, valja naglasiti kako se radi o psihičkim poremećajima koji su najčešći od svih skupina ...

IZDVOJENO

Kako pomoći skrbnicima koji brinu o dementnim osobama?

Briga o dementnoj osobi može biti stresno i intenzivno emocionalno putovanje. Pravilna skrb može učiniti najveću promjenu u kvaliteti života dementne osobe te imati adekvatnog i brižnog skrbnika njima je najveći dar. Njegovatelj je suočen s potrebom da promijeni vlastiti život i prilagodi ...

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

NAJPOPULARNIJE > <
VIDEO GALERIJA
Video sadržaj trenutno nije dostupan.