x
x
Aktualna tema

COVID-19 i tromboembolijski događaji

Ukoliko postoji velika vjerojatnost za duboku vensku trombozu ili plućnu emboliju, u obzir treba uzeti težinu kliničke slike COVID-19 bolesnika, procijeniti rizik od transmisije infekcije na druge osobe i zdravstvene djelatnike, a tek potom indicirati dijagnostičku obradu.

Moguće posljedice koronavirusa na ovisnike o alkoholu

Članak je usmjerena na situacije i poremećaje koji su prethodili pijenju ili su nastali zbog pijenja, a mogu utjecati na infekciju koronavirusom, na razvoj težih oblika COVID-19 i na moguće ...

Što očekivati u kardiologiji nakon COVID-19 pandemije?

Željno iščekivano cjepivo jedina je adekvatna zaštita, posebice za naše kardiovaskularne pacijente koji su se i u ovoj pandemiji pokazali kao ...

Utjecaj COVID-19 infekcije na direktne oralne antikoagulanse

U radu ću prikazati neke od skupina lijekova koje su dio terapijskog režima bolesnika s COVID-19 infekcijom, a kod kojih je poznata interakcija s ...

IZDVOJENO

Značajke zlostavljanja rane dječje dobi - što moramo učiniti?

Bez obzira o kojem se obliku nasilja nad djecom radi, sva djeca imaju određene značajke u ponašanju koje se u predškolskoj dobi najčešće manifestiraju kroz probleme spavanja (od straha da pođu spavati do noćnih mora), razvijaju regresivne oblike ponašanja, mogu imati usporeniji psihički ...

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

NAJPOPULARNIJE > <