x
x
Aktualna tema

Psihički poremećaji i organske bolesti

Najčešći pacijenti koji kao nadogradnju nad osnovnom bolešću imaju i psihičke promjene su pacijenti koji boluju od nekog oblika koronarne bolesti, dijabetesa i pacijenti nakon preboljelog cerebrovaskularnog inzulta.

Degenerativne bolesti vratne kralježnice – pristup liječenju i prikazi bolesnika

Degenerativne bolesti vratne kralježnice široko su rasprostranjene bolesti u odrasloj populaciji. Većinom se manifestiraju radikularnim simptomima, a ponekad se dijagnosticira i cervikobrahijalni ...

Preklapanje astme i KOPB-a – ACO

Preklapanje astme i KOPB-a nastaje kada osoba ima kliničke karakteristike navedene dvije bolesti odjednom. To stanje može biti jako opasno, čak i ...

GINA smjernice za liječenje astme - što je novo?

Početkom travnja 2019. godine objavljene su nove GINA (engl. Global Initiative for Asthma) preporuke za liječenje astme koje donose neke značajne ...

IZDVOJENO

Ovisnost o nikotinu - akutni problem kroničnoga tijeka

Iako se u naslovu ovog članka naizgled pojavljuje kontradiktornost, ona to nije. Ovisnost o nikotinu kao posljedica pušenja duhana je problem već staroga vijeka, ali zadnjih 50–ak godina, kako su napredovala istraživanja o štetnosti duhana, aktualizira se ta tema iz godine u godinu, iz ...

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

NAJPOPULARNIJE > <