PLIVAmed.net

 
  • Završila regionalna konferencija - Hospital Days

    Predstavljanjem koncepta budućnosti hrvatskog zdravstvenog sustava, prvo od strane Ante Ćorušića, predsjednika odbora na zdravstvo HDZ-a pa zatim Siniše Varge, ministra zdravlja, zatvorena je četvrta Hospital Days konferencija. saznaj više

    Međunarodni mjesec borbe protiv raka dojke

    "Spriječimo, liječimo, podržimo - pridruži se" - glavna je poruka kampanje koju je u četvrtak, na početku Međunarodnog mjeseca borbe protiv raka dojke, najavila udruga "Sve za nju", koja od osnutka 2008. djeluje u prevenciji raka dojke i pruža psihosocijalnu skrb za oboljele žene i članove njihovih obitelji u Centru za psihološku pomoć. saznaj više


 
Prijava korisnika
MOJA SPECIJALIZACIJA
Opća medicina
Aktualna tema

Bolesnici sa sindromom preklapanja astme i KOPB-a imaju češće egzacerbacije, slabiju kvalitetu života, mnogo brže pogoršanje testova plućne funkcije te veći mortalitet u usporedbi s ...

DRUGA PODRUČJA INTERESA
Aktualna tema

Alergijski rinitis i astma sastavnice su alergijskog sindroma jedinstvenih dišnih putova. Ove kliničke entitete karakterizira epidemiološka povezanost, slični genetski i okolišni čimbenici ...

Od 15.10.2015. do 18.10.2015.