PLIVAmed.net

 

 
Prijava korisnika
MOJA SPECIJALIZACIJA
Opća medicina
Aktualna tema

Koronarna bolest srca, kao njezina akutna komplikacija, predstavlja jedan od najčešćih uzroka smrti u svijetu.

DRUGA PODRUČJA INTERESA
Aktualna tema

Uvođenje novih strategija liječenja kao što je blokada proteina HMGB1, pokazat će alarmine terapeutskim metama koje će omogućiti dugoročnu remisiju u bolesnika s upalnim reumatskim bolestima.