x
x
Aktualna tema

Optimizacija liječenja dislipidemije u bolesnika sa ishemijskom bolesti srca

Liječenje dislipidemije u sklopu sekundarne prevencije aterosklerotske bolesti srca uvijek uključuje promjenu životnih navika (smanjen unos masnoća životinjskog porijekla, redovita fizička aktivnost), ali je nužna i primjena hipolipemika, neovisno o početnoj vrijednosti LDL-a u trenutku ...

Hiperlipidemija kod kroničnih bubrežnih bolesnika

Dislipidemija je česta kod KBB-a. Kod odraslih osoba s novodijagnosticiranim KBB-om, preporuka je procjena lipidnog profila: ukupni kolesterol, LDL kolesterol (LDL-C), HDL kolesterol (HDL-C) i ...

Vođenje dnevnika glavobolje kod migrene

Za dobru kontrolu migrene, važno je pravilno vođenje dnevnika glavobolje. Na taj način se prikupljaju informacije o učestalosti i obilježjima ...

Neurološki simptomi kao posljedica COVID-19 infekcije

Neurološki simptomi se javljaju u polovice pacijenata s COVID-19, najčešće glavobolja, mialgija, anosmija i encefalopatija. Perzistirajući ...

IZDVOJENO

Koristi, problemi i nedostatci korištenja mediteranske prehrane

Brojne provedene prospektivne studije pokazale su da je mediteranski način prehrane povezan sa smanjenim rizikom za razvoj određenih vrsta karcinoma, dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih bolesti, te pozitivno djeluje na smanjenje indeksa tjelesne mase u odraslih i tjelesne mase u djece/ ...

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

KALENDAR SVE
Nema nadolazećih događaja u kalendaru.
NAJPOPULARNIJE > <
VIDEO GALERIJA