x
x
Aktualna tema

Vođenje dnevnika glavobolje kod migrene

Za dobru kontrolu migrene, važno je pravilno vođenje dnevnika glavobolje. Na taj način se prikupljaju informacije o učestalosti i obilježjima glavobolje, čimbenicima koji provociraju pojavu migrene (tzv. trigerima ili okidačima), dobiva uvid u vrstu i količinu akutne terapije te pomaže u ...

Neurološki simptomi kao posljedica COVID-19 infekcije

Neurološki simptomi se javljaju u polovice pacijenata s COVID-19, najčešće glavobolja, mialgija, anosmija i encefalopatija. Perzistirajući neurološki simptomi nakon akutne COVID-19 infekcije, ...

Praćenje bolesnika s metaboličkim sindromom u obiteljskoj medicini

Metabolički sindrom predstavlja značajan rizični čimbenik za razvoj kardiovaskularnih i metaboličkih bolesti. Jedan od razloga za to je i ...

Faktori rizika za razvoj KOPB-a

Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) je učestala bolest karakterizirana stalnim respiratornim simptomima i ograničenjem protoka zraka u ...

IZDVOJENO

Trebaju li svi pacijenti s dislipidemijom imati ezetimib u terapiji

Prikazano je istraživanje primjene lijekova, statina i ezetimiba, u regulaciji dislipidemije kod deset pacijenata u skrbi obiteljskog doktora u Supetru na Braču. Najbolji rezultati u poboljšanju lipidnih parametara postignuti su kombinacijom statina i ezetimiba pri čemu je statin korišten u ...

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

KALENDAR SVE

Od 03.12.2021. do 05.12.2021.

Kongresi KoKoZ-a i medicinskog prava u Rovinju

NAJPOPULARNIJE > <
VIDEO GALERIJA