PLIVAmed.net

 

 
Prijava korisnika
MOJA SPECIJALIZACIJA
Opća medicina
Aktualna tema

Osobe starije životne dobi često imaju nedostatan unos vitamina D, slabo se izlažu suncu, a zbog starenja kože imaju smanjenu učinkovitost dermalne sinteze vitamina D te se kod njih preporuča ...

DRUGA PODRUČJA INTERESA
Aktualna tema

Bronhokonstrikcija izazvana naporom (EIB) je česta pojava u sportaša i u ostaloj populaciji. Može se javiti u blažem obliku koji često ostane nedijagnosticiran, a dovodi do suboptimalnih ...

Od 09.04.2015. do 11.04.2015.