x

SPECIJALIZACIJE

x
Aktualna tema

Laboratorijske pretrage u bolestima jetre

Laboratorijske pretrage najčešće su prvi korak u dijagnostici jetrenih bolesti, a odraz su sintetske i ekskrecijske funkcije jetre. Pravilan odabir i interpretacija nalaza omogućava pravovremeno otkrivanje poremećaja jetre i usmjerava daljnje dijagnostičke i terapijske korake.

Pristup bolesnicima s bolestima jetre u ordinaciji liječnika obiteljske medicine

Osim detektiranja pacijenata s bolešću jetre, važna uloga LOM-a je i u provođenju preventivnih mjera (edukacija i cijepljenje), prepoznavanju pacijenata s povećanim rizikom od obolijevanja od ...

Zatajenje jetre – definicija i javno-zdravstveno značenje

Najčešći uzrok kroničnih bolesti jetara i razlog za transplantaciju (TJ) u EU zemljama, uključivo Republiku Hrvatsku (RH), je alkoholna bolest ( ...

Membranski glomerulonefritis

Membranski glomerulonefritis (MGN) obilježen je zadebljanjem glomerularne bazalne membrane (GBM), koje je vidljivo pod svjetlosnim mikroskopom i ...

IZDVOJENO

Magnezij - kada i kome?

Zbog brojnih funkcija u organizmu, magnezij igra važnu ulogu u prevenciji bolesti i cjelokupnom zdravlju. Niska razina magnezija povezuje se s kroničnim bolestima popust migrene, Alzheimerove bolesti, kardiovaskularnih bolesti, šećerne bolesti tipa 2 i brojnih drugih.

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

KALENDAR SVE

Od 24.06.2018. do 27.06.2018.

Tjelesna aktivnost i zdravlje

NAJPOPULARNIJE > <