x

SPECIJALIZACIJE

x
Aktualna tema

Liječenje neuropatske boli pregabalinom

Liječenje neuropatske boli obuhvaća i liječenje osnovne bolesti koja je uzrokovala bol, a zahtijeva individualan i multimodalan pristup.

Kako liječiti depresivni poremećaj?

Svako liječenje depresije ima dvije faze. Akutna faza liječenja i faza održavanja te prevencije relapsa bolesti. Klinički postupak s depresivnim bolesnikom uključuje prihvaćanje općih principa: ...

Dijagnoza afektivnih poremećaja

Depresija je bolest koja se javlja u epizodama. Kada se depresija javi prvi put, govorimo o depresivnoj epizodi, a simptomi potrebni za postavljanje ...

Pregled liječenja akutne limfoblastične leukemije

Liječenje akutne limfoblastične leukemije uključuje suportivno liječenje te antitumorsko liječenje.

IZDVOJENO

Komunikacija u medicini - empatija, asertivnost i povratna informacija

U komunikaciji je važno razvijati sposobnost da se "čuje upućena poruka", razmisliti o njoj izvan konteksta aktualne afektivne reakcije, pa ju tek nakon toga prihvatiti ili odbaci u potpunosti ili samo djelomično. To je ujedno i jedan od mogućih puteva učenja, sazrijevanja i općenito ...

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

PLIVA vademecum
NAJPOPULARNIJE > <