x

SPECIJALIZACIJE

x
Aktualna tema

Protrombotički učinak gestagena u "pilulama"

Primarni učinak na protrombozu imaju estrogeni koji potiču stečenu rezistenciju na aktivirani protein C. Pilule stoga mogu potencirati efekt drugih rizičnih čimbenika za tromboze, a posebno inherentnih trombofilija, poglavito mutacije faktora V Leiden koje nalazimo u 30% osoba s VTE. Gestageni ...

Kardiotoksičnost antraciklina

Antraciklini su široko primjenjivi citostatici, no njihova klinička korist ograničena je zbog kardiotoksičnosti koja raste porastom doze. Primjenom liposomalnog doksorubicina kardiotoksičnost je ...

Liječenje astme u pušača

Pušači oboljeli od astme postižu lošiju kontrolu bolesti, češće imaju pogoršanja bolesti i ubrzano im propada plućna funkcija. Pušenje ...

Oralna hormonska kontracepcija - sličnosti i razlike

Oralna hormonska kontracepcija (OHK), "pilule", su uz uterini uložak, najčešća reverzibilna kontracepcija, koju u svijetu koristi gotovo 120 ...

IZDVOJENO

Program podrške osobama s multiplom sklerozom

Program MS MREŽA šalje sljedeću poruku osobama s multiplom sklerozom (MS): Budite i dalje zaposleni, brinite o svojoj obitelji, bavite se sportom te odlazite na putovanja. Vi možete i dalje voditi svoj život samostalno i aktivno, a mi vam u tome želimo biti podrška.

ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju:

NAJPOPULARNIJE > <