x
x

Adherencija kod antiretrovirusne terapije – iskustva farmaceuta u Mozambiku

  30.11.2016.

Uvođenje antiretrovirusne terapije (ART) pokazalo se učinkovitim u smanjenju morbiditeta i mortaliteta kod pacijenata zaraženih virusom HIV-a.

Adherencija kod antiretrovirusne terapije – iskustva farmaceuta u Mozambiku
Studija je pokazala da bi pacijentima bio koristan sustav koji bi ih podsjećao kada trebaju obnoviti zalihu terapije.

Uspjeh antiretrovirusne terapije uvelike ovisi o adherenciji pacijenta, a u literaturi se navodi podatak da uspjeh može biti iznad 95% posto kod optimalne adherencije. Farmaceuti u Mozambiku imaju ulogu u adherenciji kod ART, ali nije se pokazalo da je poboljšavaju svojim djelovanjem.

Provedena je studija s ciljem procjene adherencije na ART skupljanjem podataka o pacijentima te povezivanjem sa socio-demografskim karakteristikama i stupnjem progresije infekcije HIV-om. Ova presječna opservacijska studija obuhvatila je bolničke podatke 300 nasumično izabranih pacijenata koji su liječeni između 2006. i 2009. godine. Na prikupljenim podacima napravljena je deskriptivna analiza, a za svakog pojedinog pacijenta provedena je retrospektivna analiza, unazad 12 mjeseci.

Studija zaključuje da je moguće procijeniti adherenciju iz ljekarničkih podataka. Rezultati su pokazali da je ukupna adherencija dobra, sa samo 12% pacijenata (36 od 300) za koje se može reći da imaju slabu adherenciju. Nađena je i značajna povezanost između adherencije i broja CD4 limfocita nakon 6 mjeseci primjene ART. Kod svih pacijenata nađeno je povećanje broja CD4 limfocita, s prosječnom vrijednošću od 171 stanica/mm3. Studija je također pokazala da bi pacijentima bio koristan sustav koji bi ih podsjećao kada trebaju obnoviti zalihu terapije.

 

F. Cumaquela, M. Sidat, C. Sousa

Maputo Central Hospital, Mozambique; and Medical School of

Eduardo Mondlane University, Mozambique

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexGastalOlfen gel
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: