x
x

Uspostava Središnjeg tijela za e-zdravlje (STeZ) predviđena za 2018. godinu

  31.12.2017.

Akcijskim planom za provedbu Stretegije e-Hrvatska 2020, projektom pod brojem 80, predviđena je uspostava Središnjeg tijela za e-zdravlje (STeZ).

Uspostava Središnjeg tijela za e-zdravlje (STeZ) predviđena za 2018. godinu

Predviđene aktivnosti projekta su: analiza stanja i potreba sustava e-zdravlja, elaboracija poslovnog plana (uključivo kadrovskog i financijskog plana), razrada poslovnih procesa, izrada pravilnika i internih propisa, uspostava organizacije, program e-učenja za službenike i korisnike, podizanje svijesti i edukacija službenika te poizanje svijesti građana.

Projekt bi se provodio u razdoblju od 2018. do 2019. godine. Za provedbu projekta u 2018. godini planirano je ukupno 5.750.000 kuna, a u 2019. godini 17.497.059 kuna.

Akcijski plan za provedbu Strategije e-Hrvatska 2020

Izvor: Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku (HDMI)