x
x

Rezultati online tečaja: Farmakovigilancija za liječnike i ljekarnike

  dr. sc. Vanesa Ivetić Tkalčević, dr. vet. med.
  dr. sc. Ivana Klinar, dr.med.

  01.05.2018.

Tijekom 2017. godine PLIVA je ostvarila još jednu uspješnu suradnju sa zdravstvenim djelatnicima, te Hrvatskom liječničkom i Hrvatskom ljekarničkom komorom.

Rezultati online tečaja: Farmakovigilancija za liječnike i ljekarnike

PLIVIN odjel za farmakovigilanciju i dr. sc. Ivana Klinar, dr. med. (Medical Marketing Manager of web portals) organizirali su putem PLIVAmed.net portala dva online tečaja iz farmakovigilancije: za liječnike i ljekarnike. Cilj tečajeva bio je naglasiti značaj pravovremenog i pravovaljanog prijavljivanja nuspojava za sigurnost pacijenata, te istaknuti ulogu zdravstvenih djelatnika u farmakovigilancijskom procesu.

Tim za farmakovigilanciju napisao je pet preglednih članaka (Farmakovigilancija - uvijek budni čuvari sigurnosti pacijenata; Prepoznavanje i prijava nuspojava; Farmakovigilancija iz perspektive farmaceutske industrije; Upravljanje rizicima - maksimalan učinak minimizacijskih mjera; Agencije za lijekove) i jedan izvorni rad (Gdje hrvatski ljekarnici mogu naći informacije o lijekovima?). Također, pripremljeno je stotinjak pitanja iz područja farmakovigilancije, ali i prakse, na koji su polaznici trebali odgovoriti kako bi uspješno završili tečaj. Za uspješno položeni tečaj liječnici su dobili 5, a ljekarnici 1 bod od strane odgovarajuće komore.

Broj polaznika tečaja

Tečaju je pristupilo 566 ljekarnika i 1034 liječnika (Slika 1). Prolaznost je bila vrlo visoka: 95,1% ljekarnika te 96,8% liječnika uspješno je završilo tečaj. 

Zastupljenost po pojedinoj specijalnosti među liječnicima polaznicima tečaja prikazana je na Slici 2. Osim liječnika i ljekarnika iz Republike Hrvatske, tečaju su pristupili i ljekarnici iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, te liječnici iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova.

Kako bi uspješno dovršili tečaj, ljekarnici su trebali riješiti test s 30, a liječnici s 50 pitanja. Najveći broj polaznika je u oba tečaja uspješno odgovorio na većinu postavljenih pitanja, kao što je prikazano na Slici 3.

Pitanja s najvećim brojem točnih odgovora u tečaju za ljekarnike odnosila su se na periodička izvješća, lijekove označene crnim trokutom, te ulogom ljekarnika u sustavu farmakovigilancije.

S druge pak strane, pitanja s najmanjim brojem točnih odgovora odnosila su se ponajviše na procese farmakovigilancije u farmaceutskoj kompaniji i unos podataka iz zaprimljenih slučajeva u baze podataka, što je donekle i razumljivo.

Najveći broj liječnika točno je odgovorilo na: općenita pitanja o sustavu farmakovigilancije; pitanja o periodičkim izvješćima i mjerama minimizacije rizika; pitanja vezana uz spontano prijavljivanje nuspojave ili sumnje na nuspojavu lijeka; primjere vezane uz nuspojave paracetamola i β-blokatora, pseudomembranozni kolitis i neuroleptički maligni sindrom; pitanja o agencijama za lijekove (EMA i HALMED).

Znatno manji broj točnih odgovora dan je na pitanja iz prakse: intersticijski pneumonitis kod primjene amiodarona; procjena nuspojave kod pacijenta tretiranog amiodaronom, lizinoprilom i timololom; terapijski problemi u pacijentice koja uzima tikagrelor, acetilsalicilnu kiselinu, ramipril/hidroklorotiazid, bisoprolol, pantoprazol, rosuvastatin i klaritromicin; Smije li pacijentica uzimati acetilsalicilnu kiselinu u dozi od 150 mg na način da prepolovi tabletu od 300 mg?; kada je, u slučaju sumnje na nuspojavu, naročito važno da liječnik navede broj serije lijeka. Posebno je iznenađujuće što je svega 51,68% polaznika znalo u kojem dokumentu liječnici mogu pronaći podatke o lijeku (točan odgovor je: Sažetak opisa svojstava lijeka (engl. Summary of Product Characteristics - SPC)).

Kako su liječnici i ljekarnici ocijenili tečaj?

Po završetku oba tečaja, sudionici su imali mogućnost ocijeniti korisnost, kvalitetu, težinu i poticajnost tečaja. Ocjene su vrlo ujednačene unutar i između tečajeva. Na skali od 1 (loše) do 7 (jako dobro), prosječna je ocjena za sve parametre bila 5 (Slika 4).

Također, svaki je polaznik mogao ostaviti komentar ili prijedlog. U nastavku su prikazani neki od komentara/prijedloga zdravstvenih djelatnika.

Ljekarnici:

1. Kao što je u Vašem uvodu naglašeno, prvo sam pomislila na dosadnu zakonsku legislativu. Ipak - odlučila sam se "boriti" i nisam pogriješila. Jako puno sam naučila, i shvatila koliko je važno obraćati pozornost na nuspojave. Hvala Vam. Naučeno znanje će mi jako pomoći u mojem radu s pacijentima. Htjela bih pohvaliti autore, materijali su zaista odlično pisani- razumljivi i poticajni. Bravo

2. Sve pohvale tečaju i testu, oba sadrže najbitnije stvari koje je potrebno naučiti/zapamtiti. Dovoljno stručno, a s druge strane sažeto je sve najbitnije. Definitivno najbolji e-tečaj u odnosu na druge koji postoje (svi do sada PLIVA e-tečajevi). Još malo poboljšati sa više praktičnih primjera.

3. Tečaj je koristan u radu ljekarnika.

4. Poštovani, Vaš test je vrlo dobar, no bilo bi poželjno da stavite više primjera iz prakse.

5. Ovaj tečaj je koristan, ali je za mene sadržavao previše podataka u smislu svih onih kratica koje nisam uspjela popamtiti.

Liječnici:

1. Dobro je što ima i jedan ovakav test da liječnici nauče nešto novo i uvide važnost farmakovigilancije o kojoj ne znaju puno.

2. Ovakve teme odista su važne i zapostavljene u literaturi.

3. Edukativno, kratko, dostupno od kuće.

4. Izvrstan tekst i ispit.

5. Bilo bi dobro vidjeti pogrešne odgovore i potom točan odgovor na zadano pitanje!

Važno je napomenuti da su svi radovi korišteni u online tečaju objavljeni u Medicusu (2017; 26(1):1-120; http://www.plivamed.net/knjiznica/medicus/izdanje/204/Farmakovigilancija.html) kao dio teme broja posvećene farmakovigilanciji i sigurnosti primjene lijekova. Mnogi su se uvaženi stručnjaci odazvali pozivu gosta urednika ovog broja prof. dr. sc. Dinka Vitezića te napisali članke koji donose najnovija saznanja u području farmakovigilancije. Promocija Medicusa održana je u listopadu prošle godine na 134. redovnom sastanku Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju u Hrvatskom liječničkom zboru u Zagrebu. Više o promociji može se pročitati na: http://www.plivamed.net/vijesti/clanak/13208/Medicus-Framakovigilancija-promoviran-na-sastanku-klinickih-farmakologa.html

Umjesto zaključka

Edukacija na temu farmakovigilancije nastavlja se i dalje. Liječnici trenutno mogu pristupiti online tečaju „Kako smanjiti opasnost od nuspojava lijekova?“ objavljenom na PLIVAmed.net portalu.

Iznimno smo zadovoljni ishodom tečajeva i ponosni što smo mogli dati svoj doprinos za izobrazbu liječnika i ljekarnika. Cjeloživotno učenje raznih tematskih područja za zdravstvene je djelatnike izuzetno bitno kako bi se u konačnici ostvarila bolja skrb za bolesnike. Farmakovigilancija zauzima važno mjesto u očuvanju sigurnosti pacijenata i svaka edukacija na ovu temu znači korak bliže konačnom cilju: osigurati da pacijenti uzimaju primjeren lijek u primjerenoj dozi i na primjeren način.

I na kraju, upoznajte autore: Ana Babić, Tea Babić, Mateja Cesarec, Martino Grizelj, Maja Ilijanić Samošćanec, Vanesa Ivetić Tkalčević, Ivana Klinar, Petra Lazarić Bošnjak, Gabriella Letinić Klier, Klaudija Marijanović Barać, Ina Novak, Azra Omerović, Sanja Perko, Mirna Pogačić, Mateja Raguž, Zvjezdana Rehorović i Jelena Žanetić.