x
x

SELFIE 2020: model programa orijentiran na bolesnike s multimorbiditetom

  20.10.2017.

U Europi oko 50 milijuna ljudi boluje od nekoliko kroničnih bolesti, a taj broj značajno će se povećati do 2030. godine. Multimorbiditet tako postaje najznačajnija prijetnja zdravstvenoj skrbi i ekonomskoj održivosti zdravstvenih sustava Europe. Prepoznajući sadašnja ograničenja integriranih zdravstvenih programa koji su orijentirani isključivo na pojedinačne kronične bolesti, nekoliko zemalja započelo je s pilot-projektima novih modela zdravstvenih programa orijentiranih na bolesnike s multimorbiditetom.

SELFIE 2020: model programa orijentiran na bolesnike s multimorbiditetom

Donosioci odluka o zdravstvenoj zaštiti i politici kao i o pokrivanju troškova uvrstit će takve integrirane programe isključivo ukoliko se pokažu troškovno učinkoviti, bez nepovoljnih ekonomskih učinaka i ukoliko se njihova provedba može pratiti tijekom vremena. Imajući u vidu raznolikost zdravstvenih sustava zemalja Europe ne postoji jedinstveni model koji bi bio primjenjiv u svim europskim zemljama.

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi je putem Službe za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije od 1. rujna 2015.  aktivan partner u četverogodišnjem europskom Horizon 2020 projektu: Sustainable intEgrated care modeLs for multi-morbidity: delivery, FInancing and performance, SELFIE, ID SEP-210142560  (2015-2019).

Navedeni projektni prijedlog uključuje četverogodišnja istraživanja koja imaju za cilj razviti tri kategorije proizvoda temeljenih na dokazima, a koji se mogu prilagoditi različitim europskim zdravstvenim sustavima uključujući zemlje centralne i istočne Europe, kao i zemlje s niskim bruto nacionalnim dohotkom:

  1. nove integrirane modele zdravstvene zaštite za bolesnike s multimorbiditetom (odnosno bolesnike koji boluju istovremeno od nekoliko nezaraznih kroničnih bolesti);

  2. sheme poticajnih plaćanja troškova koji stimuliraju integraciju modela zdravstvene zaštite za bolesnike s multimorbiditetom;

  3. alat procjene provedbe s pokazateljima koji prate učinak različitih ishoda kao što je kvaliteta zdravstvene zaštite, rizičnih čimbenika, kliničkih ishoda, kvalitete života, produktivnosti i troškova.

Navedeni  će se mjeriti i kombinirati u tzv. MCDA analizu (engl. Multi-criteria decision analysis) uzimajući u obzir gledišta različitih dionika (tzv. Stakeholders), kao što su predstavnici Udruga bolesnika, zdravstvenih djelatnika, predstavnika zdravstvenih osiguranja i donosioca odluka u zdravstvenoj politici.

Ciljevi četverogodišnjeg projekta su:

a)  proizvesti nove ekonomski održive integrirane modele zdravstvene skrbi za bolesnike s multiplim kroničnim nezaraznim bolestima, a koji se mogu prilagoditi različitim europskim zdravstvenim sustavima;

b) proizvesti sheme financiranja i plaćanja koje stimuliraju integraciju modela zdravstvene zaštite za bolesnike s multimorbiditetom;

c) proizvesti dokaze o zdravstvenim i financijskim učincima navedenih shema financiranja i plaćanja troškova;

d) proizvesti dokaze za donosioce odluka u zdravstvenoj politici o troškovnoj učinkovitosti i održivosti novih integriranih modela zdravstvene zaštite za bolesnike s multimorbiditetom;

e) stimulirati jačanje kapaciteta europskih država i svjesnost o značenju navedenih modela integrirane skrbi za zdravstvene sustave Europe.

Više o Partnerima projekta (8 zemalja) i cijelom projektu.