x
x

Ljekarnički sektor u Srbiji – uloga komore

  04.01.2016.

Uloga farmaceutske komore u razvoju novih Projekata u apotekarskoj praksi u Srbiji

Ljekarnički sektor u Srbiji – uloga komore
Farmaceuti u Srbiji su proteklih godina pokrenuli brojne aktivnosti u skladu s potrebama korisnika kao i promjenama u okruženju. Dobra iskustva individualnih projekata u ljekarnama predstavljaju pokretače sistemskih promjena, koje Farmaceutska komora Srbije inicira, koordinira i promovira.

Posljednjih nekoliko godina ljekarnički sektor u Srbiji, prolazi kroz velike promjene u svojoj strukturi, organizaciji, broju ljekarni i diplomiranih magistara farmacije. Osim pozitivnog aspekta povećanja dostupnosti farmaceutske zdravstvene zaštite (FZZ), ove promjene trebaju biti praćene izmjenama zakonske regulative i osiguravanje harmonizirane kvalitete FZZ, uz praćenje trendova razvoja. Naime, iako predstavljaju značajan dio zdravstvenog sustava, ljekarne su istovremeno privredni subjekti, koji uz kvalitetnu zdravstvenu zaštitu trebaju opstati na maloprodajnom farmaceutskom tržištu.

Ovakva, dualistička platforma na kojoj su ljekarne postavljene predstavlja izazov za farmaceute i njihove organizacije. Podrška i promocija farmaceutske profesije, kao i afirmacija lokalnih i sistemskih projekata i sudjelovanje u regionalnim i globalnim aktivnostima, predstavljaju okosnicu aktivnosti Farmaceutske komore Srbije.

Farmaceuti u Srbiji su proteklih godina pokrenuli brojne aktivnosti u skladu s potrebama korisnika kao i promjenama u okruženju. Dobra iskustva individualnih projekata u ljekarnama predstavljaju pokretače sistemskih promjena, koje Farmaceutska komora Srbije inicira, koordinira i promovira.

Intenziviranim aktivnostima u cilju izmjene zakonske regulative, kontinuirane edukacije i profesionalnog razvoja, bolje informiranosti članova, razvoja i podrške projekata, kao i novih usluga, Komora ima nedvosmislenu lidersku poziciju u pokretanju pozitivnih promjena u farmaceutskoj praksi.

Svetlana Stojkov, mag.pharm, Specijalista farmakoekonomije i farmaceutske legislative, farmaceutskog menadžmenta i marketinga, Magistar ekonomskih nauka, direktorica Farmaceutske komore Srbije

Predavanje održano na 2. Farmaceutskom forumu Jugoistočne Europe