x
x

Ljekarnička praksa u Portugalu

  02.01.2016.

Najbolji primjeri ljekarničke prakse iz Portugala - od lijeka k pacijentu: put prema boljim ishodima liječenja

Ljekarnička praksa u Portugalu

U budućnosti će značaj ljekarništva biti uvelike prepoznat po dodanoj vrijednosti koju će donositi području brige za zdravlje općenito, a onda i lijekovima. U toj će budućnosti ljekarnik biti usmjeren na bolesnika i pružanje usluga bolesnicima u suradnji s drugim zdravstvenim djelatnicima. Ljekarnički tim optimizirat će ishode za pacijenta i bit će ključan za učinkovitu, racionalnu i sigurnu uporabu lijekova.

Ljekarne predstavljaju i put do zdravstvenog sustava i ključne su za njegovu održivost. Ta budućnost je, u stvari, već počela.

Javne ljekarne u Portugalu prihvaćaju tu novu paradigmu u kojoj se ljekarnik razvija i prilagođava novim potrebama pacijenata i društva, istovremeno uzimajući u obzir stalno smanjivanje proračuna za zdravstvo. Portugalske javne ljekarne upoznate su s činjenicom da su često prvi i posljednji zdravstveni kontakt kojemu se pacijent obraća na svojem putovanju kroz zdravstveni sustav. Uz to, svjesne su i činjenice da uz odgovornost dolaze i izazovi, da moraju prihvatiti prijetnje, baš kao što prihvaćaju i prilike, kako bi unaprjeđivale svoju praksu. Naposljetku, kroz uvođenje novih zadataka u svoje svakodnevne aktivnosti moći će jamčiti održiv model poslovanja te time slijediti našu zajedničku viziju za ljekarništvo.

Ema Paulino, mag. pharm., direktorica Projekata i usluga grupe Holon,
Holon group of pharmacies, Međunarodni farmaceutski savez (FIP), stručni tajnik

Predavanje održano na 2. Farmaceutskom forumu Jugoistočne Europe

VEZANI SADRŽAJ > <