x
x

MARKO upitnik - samoprocjena pušača o razvoju KOPB-a

  23.11.2016.

Razvoj i inicijalna validacija novog upitnika za samoprocjenu prilikom ranog otkrivanja promjena zdravstvenog statusa pušača s rizikom obolijevanja od kronične opstruktivne bolesti pluća (MARKO upitnik)

MARKO upitnik - samoprocjena pušača o razvoju KOPB-a

Cilj Razviti i provesti inicijalnu validaciju novog jednostavnog upitnika za samoprocjenu koji bi bio dovoljno osjetljiv i specifičan da otkrije promjene kod pušača koje dovode do razvoja kronične opstruktivne bolesti pluća (KOPB, prema engl., chronic obstructive pulmonary disease, COPD).

Postupci Istraživanje je uključilo 224 uzastopna ispitanika (50,9% žena) srednje dobi (±standardna devijacija) od 52,3 ±6,7 godine, vremenom pušenja od 37,5 ±16,7 godina (85,8% aktivnih pušača) i bez prethodne dijagnoze KOPB-a. Ispitanici su ispunili MARKO upitnik dva puta: u ordinaciji liječnika obiteljske medicine i nakon 2-4 tjedna u ustanovi tercijarne skrbi. Prisutnost KOPB-a utvrđena je pulmološkim pregledom nakon ispunjavanja upitnika o kvaliteti života, uzimanja anamneze, liječničkog pregleda, testa funkcije pluća, 6-minutnog testa hodanja i laboratorijskih testova. Ispitanici su podijeljeni s u 4 skupine: “zdravi” pušači, pušači sa simptomima te pušači s blagim i umjereno jakim KOPB-om.

Rezultati Psihometrijska analiza pokazala je da je upitnik od 18 čestica imao vrlo dobru unutarnju konzistenciju (Cronbach alfa=0,91) i test-retest pouzdanost u razdoblju od 4 tjedna (ρc =0,89, 95% raspon pouzdanosti 0,85-0,92, Linova konkordancija). Postojale su značajne korelacije između upitnika MARKO i dva upitnika kvalitete života; r =0,69 (P<0,001) i r =0.81 (P<0,001). Analiza uz pomoć krivulje osjetljivosti (prema engl., receiver operating characteristic curve) pokazala je površinu ispod krivulje od 0,753 (95% raspon pouzdanosti 0,691-0,808, P<0,001) s osjetljivošću od 71,83% i specifičnošću od 64,24% za razlikovanje “zdravih” pušača od ostalih skupina.

Zaključak Psihometrijska analiza i visoka konvergentna validacijska korelacija s već validiranim upitnicima kvalitete života pokazale su da je MARKO upitnik pouzdan i kratak upitnik za samoprocjenu.

Žarko Vrbica, Marina Labor, Adrijana Košćec Đuknić, Biserka Radošević-Vidaček, Ivan Gudelj, Slavica Labor, Iva Jurić, Peter MA Calverley, Davor Plavec