x
x

Otkriven gen koji ima ulogu u prestanku pušenja

  Maja Grgec, dr. med.

  06.11.2013.

Gen koji kontrolira brzinu metabolizma nikotina u pušača određuje uspjeh nikotinske zamjenske terapije kod prestanka pušenja.

Otkriven gen koji ima ulogu u prestanku pušenja
1 od 3 osobe koje brzo metaboliziraju nikotin imat će dobar učinak s nikotinskom zamjenskom terapijom dok će se pozitivan učinak ostvariti u manje od 1 od 1000 osoba koje nikotin sporo metaboliziraju.

CYP2A6 je glavni enzim metabolizma nikotina. Istraživači su otkrili da 70% populacije ima varijaciju CYP2A6 gena koja im omogućava da metaboliziraju nikotin brže, dok 30 % populacije metabolizira nikotin sporije.

U istraživanju je sudjelovalo 709 pušača koji su pušili 10 ili više cigareta dnevno i bili motiviraniv za prestanak. Jedan skupine je dobivala nikotinsku nadomjesnu terapiju (npr u flasterima), druga bupropion, treća njihovu kombinaciju, a četvrta placebo terapiju. Nakon 90 dana 49.6 % ispitanika je počelo ponovno pušiti.
Među ispitanicima koji su počeli ponovno pušiti 49.6 % su imali CYP2A6 genotip za brži metabolizam nikotina, a 29.3 % za sporiji.

Zanimljivo je da je nikotinska zamjenska terapija bila uspješna u osoba koje brzo metaboliziraju nikotin, ali zato potpuno bezuspješna u osoba koje ga sporo metaboliziraju. Konkretno, 1 od 3 osobe koje brzo metaboliziraju nikotin će imati dobar učinak s nikotinskom zamjenskom terapijom dok će se pozitivan učinak ostvariti  u manje od 1 od 1000 osoba koje nikotin sporo metaboliziraju. Nije nađena povezanost između CYP2A6 genotipa i uspješnosti u odvikavanju od pušenja bupropionom.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusMaxirinoAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: