x
x

Razjašnjena povezanost pušenja i rizika za šećernu bolest tipa II

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  05.10.2015.

Pušenje, bilo ono aktivno, pasivno ili dio prošlosti, povezano je s povećanim rizikom za nastanak šećerne bolesti tipa II, objavljeno je u časopisu The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Razjašnjena povezanost pušenja i rizika za šećernu bolest tipa II

Kineski autori proveli su meta analizu gotovo 90 prospektivnih istraživanja u kojima je utvrđena povezanost pušenja i rizika za dijabetes. Ukupno je uključeno gotovo 6 milijuna ispitanika i oko 300 000 dijagnoza dijabetesa.

Najvažnija otkrića su:

  • Aktivni pušači imali su 37 % veći rizik za dijabetes u usporedbi s nepušačima.
  • Bivši pušači imali su 14 % veći rizik u odnosu na one koji nikad nisu pušili.
  • Među ispitanicima koji nikad nisu pušili, oni izloženi pasivnom pušenju imali su 22 % veći rizik u odnosu na one koji nisu pasivni pušači.
  • Ispitanici koji su prestali s pušenjem imali su 54 % veći rizik za dijabetes u prvih 5 godina nakon prestanka, u usporedbi s ispitanicima koji nikad nisu pušili, a rizik se nakon 10 godina smanjio na 11 %.

Autori zaključuju da, ukoliko postoji uzročno-posljedična veza između pušenja i dijabetesa, otprilike 11,7 % dijagnoza dijabetesa u muškaraca i 2,4 % u žena se može pripisati aktivnom pušenju.