x
x

Svjetski dan kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB), 17. 11

  13.11.2021.

Svjetski dan kronične opstruktivne plućne bolesti obilježava se svake godine radi povećanja svijesti o KOPB-u s ciljem da se u cijelom svijetu poboljša prevencija i liječenje ove bolesti.

Svjetski dan kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB), 17. 11

KOPB

Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) je bolest koja uzrokuje upalu u plućima, oštećenje plućnog tkiva i suženje dišnih putova, što sve vodi do otežanog disanja. Postoje brojni različiti tipovi (inačice) bolesti, no malo se zna što uzrokuje ove varijacije, te koji je najbolji način liječenja različitih tipova bolesti. 

Ključne preporuke:

 • Više studija o prevalenciji, edukaciji, lijekovima i liječenju kako bi se podigli standardi u cijeloj Europi.
 • Više istraživanja o učinkovitosti tehnika liječenja KOPB-a.
 • Istražiti nove terapije da bi se usporila progresija bolesti.
 • Učinkovitije strategije prestanka pušenja imale bi pozitivan učinak.
 • Vlada, privreda i javnost trebaju biti svjesniji velikog problema KOPB-a u Europi.
 • Više istraživanja o različitim oblicima KOPB-a i ekonomskom teretu na europska društva.
 • Postoji manjak pouzdanih podataka o incidenciji KOPB-a. Države članice trebaju unaprijediti prijavljivanje.

Pušenje duhana

Prestanak pušenja je najučinkovitija i najisplativija pojedinačna mjera u cilju smanjivanja rizika za nastanak KOPB-a i usporavanja razvoja ove bolesti.

Pušenje cigareta s duhanom glavni je uzrok mnogih plućnih bolesti. Duhanski dim sadrži više od 4.000 kemikalija od kojih su mnoge otrovne i mogu uzrokovati rak.

Ključne preporuke:

 • Više zona slobodnih od duhanskog dima na javnim mjestima diljem Europe može pomoći u prevenciji pušenja među mladima.
 • Daljnje povećanje cijene cigareta može pomoći u smanjenju broja kroničnih bolesti te smrti zbog pušenja u idućih 20 godina i dalje.
 • Ojačati intervencije društva, države i EU protiv pušenja, s neupadljivim pakiranjima i velikim slikovnim upozorenjima.
 • Ohrabrivati sve pušače da prestanu pušiti, smanjujući tako opterećenje zbog pušenja u idućih 20 godina.
 • Metode prestanka pušenja su isplative, a one prokušane primjenjivati znatno više.
 • Edukaciju o prestanku pušenja uključiti u obuku za sve zdravstvene djelatnike i studente medicine.
 • Obveze i smjernice s Konferencije za temeljnu kontrolu duhana SZO treba provoditi diljem Europe. Konačni cilj mora biti postepeno ukidanje uporabe duhana.

Pasivno pušenje

Pasivno pušenje poznato i kao “cigaretni dim iz druge ruke” ili okolišni duhanski dim, udisanje je otrovnih para koje su ostale u zraku ili okružuju predmete nakon što je cigareta popušena. Odnosi se i na izloženost majčinom cigaretnom dimu u nerođene djece.

Ključne preporuke: 

 • Pasivno pušenje poznato i kao “cigaretni dim iz druge ruke” ili okolišni duhanski dim, udisanje je otrovnih para koje su ostale u zraku ili okružuju predmete nakon što je cigareta popušena. Odnosi se i na izloženost majčinom cigaretnom dimu u nerođene djece.
 • Države članice trebaju u potpunosti provoditi preporuke Konferencije za temeljnu kontrolu duhana SZO –uključujući mjere koje se odnose na oporezivanje, oglašavanje i pakiranje.
 • Svi javni prostori diljem EU trebaju biti bez duhanskog dima – uključujući parkove i igrališta.
 • Da se djeca zaštite bit će potrebne i daljnje mjere, npr. zabrana pušenja u automobilima.