x
x

CARE upitnik: ocjena liječničke konzultacije u obiteljskoj medicini

  13.03.2015.

Pouzdanost i valjanost hrvatske verzije upitnika Mjera konzultacijske i relacijske empatije (Consultation and Relational Empathy, CARE) u primarnoj skrbi objavljena je u CMJ-u.

CARE upitnik: ocjena liječničke konzultacije u obiteljskoj medicini

Cilj Prevesti upitnik Mjera konzultacijske i relacijske empatije na hrvatski i validirati hrvatsku verziju upitnika.

Postupci Presječno istraživanje provedeno je u lipnju 2011. u 8 ordinacija opće prakse u Hrvatskoj. Nakon dvije faze prevođenja na hrvatski, ponovnog prevođenja na engleski i pilot testiranja, hrvatska verzija upitnika testirana je na 568 uzastopnih pacijenata.

Rezultati Pojavna valjanost bila je visoka, a broj vrijednosti koje nedostaju nizak (9%). Unutrašnja konzistentnost (Cronbach alfa) bila je 0.77. Analizom glavnih komponenti 10 čestica CARE upitnika dobili smo dvije komponente s eigen-vrijednostima >1. Ove dvije komponente objasnile su 43.6% ukupne varijance instrumenta.

Zaključak Hrvatska verzija CARE upitnika ima prihvatljivu pouzdanost i pojavnu valjanost, ali nismo reproducirali očekivanu strukturu komponenti, zbog čega su potrebna daljnja istraživanja za razumijevanje njene dimenzionalnosti. 

Miroslav Hanževački, Trpimir Jakovina, Žarko Bajić, Aran Tomac, Stewart Mercer

CARE upitnik: Mjera konzultacijske i relacijske empatije (pdf)

VEZANI SADRŽAJ > <