x
x

Što se dogodi kad obitelj ne posluša obiteljskog doktora

  04.04.2015.

Raslojavanje medicine na specijalnosti vezane za pojedine organe dovodi do neobičnih situacija te djelomično rješava problematiku pacijenata.

Što se dogodi kad obitelj ne posluša obiteljskog doktora

Zoonoze su bolesti životinja koje se u prirodnim uvjetima mogu prenijeti na čovjeka. Najozbiljniji slučajevi infekcija mogu biti čak i fatalni. Uloga je liječnika obiteljske medicine da posumnja na zoonozu ako mu je poznato da pacijent ima kućne ljubimce.

Prikaz slučaja: U petak 14. studenoga 2014. sin bolesnice M. L. (75 godina) dolazi zbog majke. Loše joj je, više ne hoda, a inače je uvijek zdrava. Ne pije nijedan lijek. Samoinicijativno izvadili aboratorijske nalaze iz kojih se izdvaja CRP 306.9, leukociti 13.9 x10⁹/l, trombociti 484. Doznaje se da je kućna mačka bila bolesna. Bolesnica na inzistiranje LOM-a dolazi na pregled i ustanovljuje se da je afebrilna, dispnoična, kardijalno dekompenzirana, auskulatorno na plućima ljevostrano u donjoj polovici patološki nalaz, obostrano bazalno muklina neidentične visine. Srce: ritmično, tahikardna, tonovi mukliji, noge otečene. Upućuje se na hospitalizaciju na pulmologiju. Sin pritom kaže: “Vidjet ćemo.”

Nakon osam dana sin donosi otpusno pismo. Hospitalizirana je na kardiologiji od 14. do 21. 11. 2014. Dijagnoze: akutno popuštanje srca, hipertenzivna bolest srca, dekompenzacija srca, pleuralni izljev, paroksizmalna undulacija atrija, hiperlipidemija, kronična bubrežna bolest, pretilost. Učinjena dijagnostika: RTG pluća – obostrano pleuralni izljevi, veći lijevo. ECHO srca - EF 53 % insuficijencija valvula. Holter monitoring – patološki.

Tri puta ekspertiza pulmologa: UTZ toraksa s evakuacijom pleuralnog izljeva. Citološki nalaz: reaktivne promjene mezotelnih stanica. Pleuralni punktat - CEA pl.p. 1.2, Ca 125 pl.p. 2711. Tumorski markeri indikacija za ginekološki pregled i PET/CT. Nakon provedene terapije pacijentica se otpušta kući s terapijom: furosemid 500 mg, supstitucija kalija šumećim tabletama, varfarin, nebivolol, amlodipin, acetilsalicilna kiselina 100 mg, pantoprazol, telmisartan. Bolesnica se i dalje osjeća loše, jedva hoda.

Sin je zamoljen da objasni kako je majka završila na kardiologiji, a ne na pulmologiji, na što on odgovara da obitelj ima sve poznate na kardiologiji pa i rodbinu.

Kako je bolesnica dobivala antibiotsku terapiju u bolnici, traži se informacija što je uzimala jer je potrebno uvesti adekvatan lijek zbog bolesti koja je otvorila akutno popuštanje srca i bubrega. Naime, osoba ima zoonozu. U danu izlaska iz bolnice uvodi se adekvatna terapija tetraciklinima.

Radi kontrole INR-a za četiri dana po izlasku učini se laboratorijska obrada (25. 11. 2014.). SE 60, leukociti 13.89, ureja 14.7, kreatinin 122. Četvrtog dana po započetoj terapiji sin javlja da je majka bolje. Na pitanje: ”Opišite bolje”, kaže da majka mijesi rezance. Dva tjedna kasnije pri kontroli INR-a (17. 12. 2014.) CRP 11.5, leukociti 7.25, kreatinin 75. Nalaz ginekologa uredan, kontrola Ca 125. Zaustavlja se indikacija PET/CT-a.

Aspekt bolesnice je dobar, arterijski tlak je vrlo nizak. Kardijalna se terapija (sedam lijekova) reducira. Preostala terapija se fuzionira u tri lijeka, u budućnosti i manje.

Zaključak: Raslojavanje medicine na specijalnosti vezane za pojedine organe dovodi do neobičnih situacija te djelomično rješava problematiku pacijenata. Neposluh obitelji rezultirao je u ovom slučaju popravljanjem stanja srca, a ne rješavanjem uzroka bolesti koji je posljedično pacijenta pretvorio u kardiološkog. Pacijent je konzilijarno riješen kao eksudativni pleuritis, a dalje je prepušten

kardiolozima. Konzilijarno nije kontaktiran ni infektolog kome bolesnica i pripada. Da je pacijentica hospitalizirana na pulmologiji, bolest bi najvjerojatnije bila prepoznata i postavljena adekvatna dijagnoza. Obiteljski doktor gleda osobu kao cjelinu utopljenu u okolinu. Mačka je s povratkom pacijentice kući izgubila dom.

Zdenka Barićev-Novaković, Miranda Copetti Modrčin, Barbara Bužan Gržinić

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyPlivit C 1000 PlusPLIVIT D 2000
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: