x
x

Pristup boli u obiteljskoj medicini

  16.04.2014.

Bol predstavlja jedan od najčešćih razloga dolazaka bolesnika u ordinaciju liječnika obiteljske medicine, stoga je primjereno zbrinjavanje boli jedan od prioriteta skrbi u obiteljskoj medicini.

Pristup boli u obiteljskoj medicini
Temeljni principi zbrinjavanja bolesnika s boli u obiteljskoj medicini uključuju: postavljanje bolesnika u središte skrbi; primjerenu procjenu i kvantifikaciju boli; primjereno liječenje boli; očuvanje funkcionalne sposobnosti bolesnika; poznavanje čimbenika koji mogu utjecati na proces zbrinjavanja; rano prepoznavanje „crvenih zastavica“ i „žutih zastavica“; minimiziranje nuspojava; poznavanje tehnika komplementarnog i alternativnog liječenja; prepoznavanje i zbrinjavanje psihološkog aspekta boli.

Bol predstavlja jedan od najčešćih razloga dolazaka bolesnika u ordinaciju liječnika obiteljske medicine, stoga je primjereno zbrinjavanje boli jedan od prioriteta skrbi u obiteljskoj medicini. Temeljni principi zbrinjavanja bolesnika s boli u obiteljskoj medicini uključuju: postavljanje bolesnika u središte skrbi; primjerenu procjenu i kvantifikaciju boli; primjereno liječenje boli; očuvanje funkcionalne sposobnosti bolesnika; poznavanje čimbenika koji mogu utjecati na proces zbrinjavanja; rano prepoznavanje „crvenih zastavica“ i „žutih zastavica“; minimiziranje nuspojava; poznavanje tehnika komplementarnog i alternativnog liječenja; prepoznavanje i zbrinjavanje psihološkog aspekta boli.

Procjena kvalitete skrbi za bolesnike s boli pokazala se vrlo zahtjevnom zbog otežane mjerljivosti kompleksnog i subjektivnog doživljaja boli te utjecaja brojnih čimbenika na kvalitetu zbrinjavanja i ishode skrbi za bolesnike s boli. Američko društvo za bol (engl. American Pain Society - APS) preporučuje praćenje šest standardiziranih pokazatelja za procjenu zbrinjavanja akutne boli što može dovesti do unaprjeđenja kvalitete skrbi za bolesnike s boli.

Zlata Ožvačić Adžić

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalAndol PROMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: