x
x

Kompetencije liječnika obiteljske medicine pri liječenju bolesnika s boli

  18.04.2014.

Liječnik današnjeg vremena svjedokom je značajnih promjena u pružanju zdravstvene zaštite pacijentu pa tako i pacijentu s boli bez obzira na njezin uzrok.

Kompetencije liječnika obiteljske medicine pri liječenju bolesnika s boli
Temeljne kompetencije liječnika obiteljske medicine podrazumijevaju osobi orijentiranu skrb, sveobuhvatni pristup, holistički pristup, specifične vještine u rješavanju problema, menadžment unutar primarne zdravstvene zaštite te orijentiranost zajednici. Opće kompetencije liječnika specijalista definiraju kao medicinskog eksperta, komunikatora, suradnika, menadžera, zastupnika zdravlja, učenika i učitelja te profesionalca.

Liječnik današnjeg vremena svjedokom je značajnih promjena u pružanju zdravstvene zaštite pacijentu pa tako i pacijentu s boli bez obzira na njezin uzrok. Danas je od iznimne važnosti educirati liječnika obiteljske medicine da bude učinkovit u svom budućem profesionalnom djelovanju. Stoga program specijalizacije obiteljske medicine mora biti utemeljen na planiranju edukacije medicinskog eksperta - obiteljskog liječnika kroz sustav definiranja ishoda učenja s ciljem pripreme ove vrste profesionalaca za rad u praksi, a u svrhu osiguranja optimalne zdravstvene zaštite za pacijenta te zajednicu u cjelini. U skladu s tim nužno je da obiteljski liječnik tijekom svoje edukacije usvoji temeljne kompetencije obiteljskog liječnika (engl. WONCA tree), ali i opće kompetencije liječnika specijalista (CanMEDS).

Temeljne kompetencije liječnika obiteljske medicine podrazumijevaju osobi orijentiranu skrb, sveobuhvatni pristup, holistički pristup, specifične vještine u rješavanju problema, menadžment unutar primarne zdravstvene zaštite te orijentiranost zajednici. Opće kompetencije liječnika specijalista definiraju kao medicinskog eksperta, komunikatora, suradnika, menadžera, zastupnika zdravlja, učenika i učitelja te profesionalca.

Četverogodišnja specijalizacija obiteljske medicine u Hrvatskoj svojim planom i programom osigurava razvoj i temeljnih kompetencija obiteljskog liječnika i općih kompetencija liječnika specijalista te osposobljava specijalizanta da bude učinkovit u svom budućem samostalnom profesionalnom radu.

Venija Cerovečki