x
x

Trajna medicinska izobrazba specijalista obiteljske medicine

  Mr. sc. Sanja Bekić, dr. med., specijalist obiteljske medicine

  03.04.2015.

Trajna medicinska izobrazba specijalista obiteljske medicine korištenjem novijih pristupa: skupine parnjaka i mrežnih tečajeva

Trajna medicinska izobrazba specijalista obiteljske medicine
Obvezna trajna medicinska edukacija preduvjet je očuvanja i unaprjeđenja kvalitete rada.

Trajna medicinska izobrazba stalna je potreba i obveza svakog liječnika. Poznato je da se 50-95 % medicinske edukacije temelji na učenju u praksi te je PBL (engl. problem-based learning) najprihvatljiviji i najprikladniji način edukacije kliničkih vještina primjeren specijalistima obiteljske medicine.

Novim modelom ugovaranja od 1. travnja 2013. godine liječnicima obiteljske medicine ponuđena je mogućnost edukacije i usvajanja novih znanja i vještina uključivanjem u rad skupina parnjaka (engl. peer groups). Jedan od bitnih sadržaja rada skupine parnjaka način je edukacije u kojoj liječnik iznosi stvaran problem iz svakodnevnog rada i rješava ga kroz raspravu u skupini kolega iz iste prakse. Taj način edukacije informatički se bilježi kao dijagnostičko-terapijski postupak, ali i financijski vrednuje preko pokazatelja kvalitete rada – QI (engl. Quality Indicators).

Druga mogućnost edukacije elekronički je oblik onuđen od stručnih društava. Najčešće su to problemski primjeri u formi prikaza slučajeva ili klasična testna pitanja. Taj se način edukacije također temelji na PBL-u, ali i usvajanju drugih vrsta znanja, no najčešće se njime provjerava usvajanje proceduralnoga, deskriptivnog i normativnog znanja.

Oba načina edukacije Hrvatska liječnička komora bodovno vrednuje u svrhu relicenciranja. Obvezna trajna medicinska edukacija preduvjet je očuvanja i unaprjeđenja kvalitete rada.