x
x

Pristup bolesniku koji boluje od KOPB-a u ambulanti opće medicine

  Vlasta Popić, dr.med.

  08.12.2015.

Ciljevi liječenja stabilnog KOPB-a jesu smanjenje trenutnih simptoma i rizika od budućih događaja. Prvo obuhvaća olakšavanje simptoma, poboljšanje tolerancije na napor i zdravstvenog statusa bolesnika. Drugo obuhvaća sprječavanje progresije bolesti i egzacerbacija i smanjenje mortaliteta bolesnika.

Pristup bolesniku koji boluje od KOPB-a u ambulanti opće medicine

Kronična opstruktivna plućna bolest

Današnji pristup u farmakoterapiji KOPB-a oslanja se na 3 smjera liječenja: kratkodjelujućim i dugodjelujućim β2-agonistima, inhalacijskim kortikosteroidima i muskarinskim antagonistima (9).

Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) je preventabilna bolest s mogućnošću liječenja, karakterizirana perzistentnim, obično progresivnim suženjem dišnih putova i povezana je s pojačanim kroničnim upalnim odgovorom dišnih putova i pluća na štetne čestice i plinove (1). KOPB je 2000. godine bio četvrti vodeći uzrok smrti i predviđa se da će do 2020. godine biti treći uzrok smrti u svijetu. Do 2030. godine KOPB će biti izravno odgovoran za 7,8% svih smrti i 27% smrti povezanih s pušenjem (2).

Na razvoj KOPB-a utječe dugogodišnje pušenje (3), profesionalna ekspozicija, zagađenje zraka, genetska predispozicija, bolesti dišnog sustava u djetinjstvu (4) i nepoznati uzroci (5).

KOPB je danas prepoznat kao sistemska bolest (6) s brojnim komorbiditetima (7). Tijek bolesti praćen je brojnim egzacerbacijama koje značajno utječu na kvalitetu života bolesnika (8).

Spirometrija ostaje zlatni standard procjene stupnja težine KOPB-a, uz broj egzacerbacija u godini dana i procjenu simptoma subjektivnim testovima (9).

Današnji pristup u farmakoterapiji KOPB-a oslanja se na 3 smjera liječenja: kratkodjelujućim i dugodjelujućim β2-agonistima, inhalacijskim kortikosteroidima i muskarinskim antagonistima (9).

Prikaz slučaja

Bolesnik, star 69 godina, prvi je put pregledan 2010. godine u pulmološkoj ambulanti OB Rijeka. Anamnestički se saznaje da je dugogodišnji pušač i radnik u pečenjari (zatvoreni roštilj). Subjektivno: umanjuje tegobe, ne iskašljava i dobro podnosi fizički napor. Auskultatorno: vrlo oslabljen šum disanja nad plućima i produžen ekspirij. Status srca je bez osobitosti.

Laboratorijski: bolesnik je blago hipoksemičan. Spirometrijski: teške smetnje ventilacije kombiniranog tipa, pretežito opstrukcijske, s forsiranim ekspiratornim volumenom u prvoj sekundi FEV1 < 47% očekivanog. Dijagnoza: GOLD III stupnja KOPB-a. Uvedena je kombinirana terapija dugodjelujućim β2-agonistom, inhalacijskim kortikosteroidom i muskarinskim antagonistom.

Kontrola, za tri mjeseca: bolje se osjeća, ne peče roštilj, puši „tu i tamo“. Spirometrija: opstrukcijske smetnje srednje teškog stupnja. Prestao je pušiti. Daljnji tijek, godina 2015.: dobro se osjeća. Nije imao egzacerbacija. Odluka: ukidanje inhalacijskog kortikosteroida u terapiji. Nastavak terapije bronhodilatatorima.

Rasprava

Paneli su indikatori progresije KOPB-a i sadrže sljedeće rubrike: FEV1, FVC, FVC/ FEV1, PEF (% prediktivne vrijednosti), broj spirometrija i akutnih egzacerbacija na antibiotskoj terapiji, broj hospitalizacija, cijepljenje protiv pneumokoka i povijest pušenja. Ipak – prestanak pušenja predstavlja najdjelotvorniji oblik terapije KOPB-a u bolesnika.

Ciljevi liječenja stabilnog KOPB-a jesu smanjenje trenutnih simptoma i rizika od budućih događaja. Prvo obuhvaća olakšavanje simptoma, poboljšanje tolerancije na napor i zdravstvenog statusa bolesnika. Drugo obuhvaća sprječavanje progresije bolesti i egzacerbacija i smanjenje mortaliteta bolesnika (9). Dijagnoza KOPB-a oslanja se prema GOLD smjernicama na spirometrijski nalaz, broj egzacerbacija i subjektivni test kliničke procjene bolesnika. Navedeni bolesnik imao je FEV1 < 47% , što ga svrstava u GOLD C visokorizičan profil bolesnika (9). Terapijski ”prozor„  rane dijagnoze i intervencije trojnom terapijom u stabilnom KOPB-u značajno je prevenirao broj egzacerbacija i neželjenih događaja tijekom praćenja bolesnika (10).

U praćenju bolesnika s KOPB-om u primarnoj zdravstvenoj zaštiti danas se koriste paneli. Paneli su indikatori progresije KOPB-a i sadrže sljedeće rubrike: FEV1, FVC, FVC/ FEV1, PEF (% prediktivne vrijednosti), broj spirometrija i akutnih egzacerbacija na antibiotskoj terapiji, broj hospitalizacija, cijepljenje protiv pneumokoka i povijest pušenja (11). Ipak – prestanak pušenja predstavlja najdjelotvorniji oblik terapije KOPB-a u bolesnika (12).

Zaključak

Iako je inicijalna procjena ovog bolesnika pokazala težak oblik KOPB-a, pravodobna farmakoterapijska intervencija u redovan tijek bolesti dugodjelujućim β2-agonistom, inhalacijskim kortikosteroidom i muskarinskim antagonistom znatno je usporila progresiju bolesti i broj egzacerbacija.

Literatura

 1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, 2013. [pristupljeno 06 lipnja 2015.]. Dostupno s URL-a:http://www.goldcopd.org
 2. Mathers CD, Loncar D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030. PLoS Med;3:e422.
 3. Calverley PMA, Walker P. Chronic obstructive pulmonary disease. Lancet 2003;362:1053-61.
 4. Viegi G, Scognamiglio A, Baldacci S, Pistelli F, Carozzi L. Epidemiology of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Respiration 2001;68:4-19.
 5. Salvi SS, Barnes PJ. Chronic obstructive pulmonary disease in non-smokers. Lancet 2009; 374:733-43.
 6. Agusti A, Soriano JB. COPD as a systemic disease. COPD 2008;5:133-138.
 7. Barnes PJ, Celli BR. Systemic manifestations and comorbidities of COPD. Eur Respir J 2009;33:1165-85.
 8. Wedzicha JA, Seemungal TA. COPD exacerbations: defining their cause and prevention. Lancet 2007;370:786-96.
 9. Vestbo J, Hurd SS, Agusti AG i sur, Jones PW, Vogelmeier C, Anzueto A, Barnes PJ, Fabbri LM, Martinez FJ, Nishimura M, Stockley RA, Sin DD, Rodriguez-Roisin. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: GOLD executive summary. Am J Respir Crit Care Med 2013;187(4):347-65.
 10. Suissa S, Dell'Aniello S, Ernst P. Long-term natural history of chronic obstructive pulmonary disease: severe exacerbations and mortality. Thorax 2012;67:957-63.
 11. http://www.cezih.hr/dokumenti/HZZO_Vodic_kroz_ponudu_NM_za_OM_v19012013.pdf, pristupljeno 09. lipnja 2015.
 12. Willemse BWM, ten Hacken NHT, Rutghers B, Lesman-Leegte IGAT, Postma DS, Tiamens SW. Effect of 1-year smoking cessation on airway inflammation in COPD and asymptomatic smokers. Eur Respir J 2005;26:835-45.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluBisolexIbuxin Rapid
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: