x
x

Važnost obiteljskog pristupa u skrbi za kronične bolesnike

  05.04.2015.

Sposobnost učinkovitog rada s obiteljima i korištenje obitelji kao važnog partnera u provođenju zaštite bolesnika s kroničnom bolesti jedna je od temeljnih vještina obiteljskog liječnika. Obiteljski liječnik jest koordinator svih koji sudjeluju u stručnoj pomoći i kućnom liječenju.

Važnost obiteljskog pristupa u skrbi za kronične bolesnike
Sposobnost učinkovitog rada s obiteljima i korištenje obitelji kao važnog partnera u provođenju zaštite bolesnika s kroničnom bolesti jedna je od temeljnih vještina obiteljskog liječnika.

Tercijarna prevencija kronične bolesti podrazumijeva poduzete aktivnosti s ciljem odgode pojavnosti komplikacija ili smanjenja učinka kronične bolesti na pojedinca i populaciju. Uloga je obitelji da pomogne, motivira i sudjeluje u liječenju i donošenju odluka te pruži emocionalnu, praktičnu i pravnu (odvjetničku) podršku članu obitelji s kroničnom bolesti. Sposobnost učinkovitog rada s obiteljima i korištenje obitelji kao važnog partnera u provođenju zaštite bolesnika s kroničnom bolesti jedna je od temeljnih vještina obiteljskog liječnika. Obiteljski liječnik jest koordinator svih koji sudjeluju u stručnoj pomoći i kućnom liječenju. Važno je promišljati i prepoznati utjecaj bolesti na ostale članove obitelji koji brinu o oboljelom: žalost, strahovi, frustracije, ljutnja, ekonomski stres, disfunkcija obitelji. Ti problemi nadilaze uobičajene probleme vezane uz specifično liječenje lijekovima i zdravstvene i druge usluge, te su često neprepoznati i podcijenjeni.

Marija Vrca Botica, Dijana Haralović