x
x

Komunikacija s kirurškim pacijentima starije životne dobi putem interneta

  04.01.2014.

Pacijenti starije životne dobi rijetko traže na internetu informacije o kirurškom zahvatu, a uglavnom se oslanjaju na komunikaciju sa svojim liječnikom, objavljeno je u Liječničkom vjesniku. U radu se nude različiti načini kako ovaj medij učiniti što privlačnijim pacijentima.

Komunikacija s kirurškim pacijentima starije životne dobi putem interneta
Pacijenti starije životne dobi rijetko su na internetu tražili informacije o kirurškom zahvatu, a uglavnom su se oslanjali na komunikaciju sa svojim liječnikom.

U novijoj literaturi postoje brojni podaci o sve većem zanimanju opće populacije za traženje informacija o zdravlju putem interneta, a sve je više i internetskih stranica posvećeno zdravlju. Štoviše, internet postaje sve popularniji način komuniciranja između zdravstvenih radnika i pacijenata. To je dovelo do mnogih pokušaja određivanja vrlo specifičnih smjernica o kvaliteti informacija za pacijente na internetu, uključujući i različite aspekte pristupačnosti zdravstvenih informacija. U ovom se radu prikazuju rezultati istraživanja koje je proučavalo strukturu izvora informacija za kirurške pacijente.

Analiza profila pacijenata pokazuje da su pacijenti starije životne dobi rijetko tražili na internetu informacije o kirurškom zahvatu, a uglavnom su se oslanjali na komunikaciju sa svojim liječnikom. U radu se nude različiti načini kako ovaj medij učiniti što privlačnijim pacijentima te kako iskoristiti bogato iskustvo starije generacije pacijenata za poboljšanje kvalitete komunikacije između liječnika i pacijenta.

Sanja Brangan, Zdenko Sonicki

VEZANI SADRŽAJ > <