x
x

Prepreke slušanju kod studenata sestrinstva

  01.01.2015.

Komunikacijske vještine su značajan čimbenik u kvalitetnom profesionalnom djelovanju strupčnjaka unutar zdravstvenog sustava. Razvijene odgovarajuce komunikacijske vještine poboljšavaju i kvaliteta zdravstvene usluge, a bolesnici, kao i sami zdravstveni djelatnici, bivaju zadovoljniji kad ugodno i funkcionalno komuniciraju.

Prepreke slušanju kod studenata sestrinstva

Cilj: Cilj ovog rada je utvrditi postoje li razlike u preprekama slušanju između studenata sestrinstva u Dubrovniku i studenata sestrinstva u Zagrebu s obzirom na bračno stanje, godine starosti, duljinu staža i mjesto studiranja.

Metode: Za potrebe rada ispitano je ukupno 39 studenata studija sestrinstva, 23 iz Dubrovnika i 16 iz Zagreba. Podaci su prikupljeni upitnikom o preprekama slušanju.

Rezultati: Rezultati su pokazali da ne postoje statistički značajne razlike u preprekama slušanju kod studenata sestrinstva, niti s obzirom na grad studiranja, niti za dobne grupe, niti za kategorije duljine radnog staža, ni za različita bračna stanja.

Diskusija: Daljnja bi se istraživanja mogla fokusirati na metode poboljšanja komunikacije na relaciji bolesnik-zdravstveni djelatnik, a time i na otklanjanje prepreka u slušanju.

Mihaela Buholov, Željka Matana, Ivana Ružić, Joško Sindik

VEZANI SADRŽAJ > <