x
x

Mijenja li se komunikacija između pacijenata i liječnika?

  16.12.2013.

Mijena li se postupno komunikacijski proces između pacijenata i liječnika u Hrvatskoj? U CMJ-u je objavljeno presječno istraživanje pacijenata iz tercijarnih ustanova u Zagrebu napravljeno metodom anonimnog upitnika.

Mijenja li se komunikacija između pacijenata i liječnika?
Komunikacija između pacijenata i liječnika u Hrvatskoj se nalazi u procesu tranzicije.

Cilj Istražiti način komunikacije pacijenata i liječnika u procesu dobivanja informiranog pristanka u bolnicama u Hrvatskoj.

Postupci Dvjesto pedeset pacijenata iz 5 tercijarnih ustanova u Zagrebu (stopa odaziva 78%) anonimno je ispunilo upitnik o informiranom pristanku i načinima komunikacije koji je osmislila Nemcekova sa suradnicima u razdoblju od travnja do prosinca 2011.

Rezultati Osamdeset i pet posto pacijenata dobilo je potpune, razumljive informacije prezentirane na obazriv način. Pacijenti na kirurškim odjelima dobili su višu razinu informacija nego pacijenti na odjelima interne medicine. Pacijenti su bili informirani o zdravstvenim rizicima predloženih načina liječenja (u 74% slučajeva) i zahvata (76%), zdravstvenim posljedicama odbijanja medicinske intervencije (69%) i alternativnim načinima liječenja (46%). Međutim, pacijenti su istaknuli i neke probleme u komunikaciji između pacijenata i liječnika.

Zaključak Komunikacijski proces davanja informiranog pristanka u bolnicama u Zagrebu temelje se na modelu obostranog odlučivanja, ali je i dalje prisutan i paternalistički odnos između pacijenata i liječnika. Naši rezultati pokazuju da se komunikacija između pacijenata i liječnika u Hrvatskoj nalazi u procesu tranzicije.

Luka Vučemilo, Marko Ćurković, Milan Milošević, Jadranka Mustajbegović, Ana Borovečki 

VEZANI SADRŽAJ > <