x
x

Različite skale za mjerenje ustrajnosti prema terapiji

  21.03.2018.

Postoji niz načina kojima se utvrđuje ustrajnost pacijenata prema terapiji. Naročito su pogodna ispitivanja koja se svode na iskazivanje samih pacijenata s obzirom da su jeftina i neposredna, a ujedno dolazimo do stavova pacijenata o uzimanju lijekova.

Različite skale za mjerenje ustrajnosti prema terapiji

Ograničenja takvih istraživanja su moguća nedovoljna razumljivost pitanja od strane pacijenata te nepovjerenje i strah pacijenata vezanih uz objavljivanja podataka o uzimanju lijekova.

Pretraživanjem PubMeda uz ključne riječi adherence, compliance i persistence (ustrajnost) te self-report questionnaire došlo se do svih do sada poznatih skala za mjerenje ustrajnosti. Većina skala je dizajnirana u zadnjih nekoliko godina (2005–2012). Jedan od najznačajnijih izvora je članak Lavse i dr. u kojem se opisuju i evaluiraju skale za ocjenjivanje ustrajnosti. Kriterij uključenja bio je mogućnost primjene kod utvrđivanja ustrajnosti u kroničnih bolesti i relativno visoki koeficijent unutarnje konzistentnosti (Cronbach a). Pregledano je oko stotinjak članaka i 205 je uključeno u ovaj prikaz.

U članku se prikazuju pojedine skale zajedno sa svojim prednostima i nedostacima te se raspravlja o mogućnostima identifikacije uzroka neustrajnosti kod pojedinih kroničnih bolesti. Iako postoji niz različitih skala, još uvijek se ne može govoriti o zlatnom standardu, iako je tome najbliža medication Adherence Questionnaire (MAQ) skala nazvana još i, prema svom autoru, Morisky skala.

J. Čulig, M. Leppée: Scales for Measuring Adherence

UPITNIK O (NE)USTRAJNOSTI U TERAPIJI prema Čuligu

Uzrok neustrajnosti, tj. neuzimanja propisanog lijeka prema uputama

Nikada

Vrlo rijetko

Ponekad

Često

1. Nisam bio/la kod kuće

0

1

2

3

2. Nisam mogao/la nabaviti lijek zbog nestašice

0

1

2

3

3. Zaboravio/la sam uzeti lijek

0

1

2

3

4. Uzimam puno lijekova svaki dan

0

1

2

3

5. Htio/htjela sam izbjeći nuspojave

0

1

2

3

6. Nisam htio/htjela da drugi primijete da uzimam lijek

0

1

2

3

7. Liječnik mi učestalo mijenja terapiju

0

1

2

3

8. Imao/la sam osjećaj da je lijek otrovan/štetan

0

1

2

3

9. Spavalo mi se kada sam trebao/la uzeti lijek

0

1

2

3

10. Bio/la sam prehlađen/a

0

1

2

3

11. Osjećao/la sam se loše i depresivno

0

1

2

3

12. Vrijeme uzimanja lijeka mi nije odgovaralo

0

1

2

3

13. Potrošio/la sam zalihu lijeka

0

1

2

3

14. Dobro sam se osjećao/la

0

1

2

3

15. Bojao/la sam se da ću postati ovisan/a o lijeku

0

1

2

3

16. Lijek mi je bio preskup

0

1

2

3

VEZANI SADRŽAJ > <