x
x

Projekt EDQM-a o suradljivosti pacijenata u ljekarničkoj skrbi

  08.03.2012.

Inicijativom Vijeća Europe (Council of Europe, Strasbourg), pokrenut je među narodni EDQM projekt (www.edqm.eu) o suradljivosti pacijenta u ljekarničkoj skrbi. U Hrvatskoj se provodi pod okriljem Hrvatskog farmaceutskog društva.

Projekt EDQM-a o suradljivosti pacijenata u ljekarničkoj skrbi

Što je i čime se bavi EDQM (Europska uprava za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb)?

EDQM (Vijeće Europe) je ključna europska organizacija koja se bavi uskla đivanjem i koordinacijom standardizacije, regulativom i kontrolom kvalitete lijekova, transfuzije krvi, presađivanja organa, lijekovima i ljekarničkom skrbi.

EDQM je vodeća organizacija koja štiti javno zdravlje:
- omogućavanjem razvitka,
- podupiranjem provedbe,
- praćenjem primjene standarda kvalitete za sigurne lijekove i njihovu sigurnu primjenu. Standardi EDQM-a su prihvaćeni kao znanstvena mjerila u cijelom svijetu.

Europska Farmakopeja obvezna je u europskim zemljama članicama. EDQM izrađuje smjernice i standarde u području transfuzije krvi, presađivanja organa te pitanja zdravlja potrošača.
Misija EDQM-a je pridonijeti ostvarivanju ljudskog prava pristupa kvalitetnim lijekovima i zdravstvenoj skrbi te promicati i štititi zdravlje ljudi i životinja:
- izradom i primjenom službenih standarda koji se odnose na proizvodnju i kontrolu kvalitete lijekova u svima zemljama potpisnicama »Konvencije o izradi Europ ske farmakopeje« i šire;
- osiguranjem primjene tih službenih standarda na tvari koje se upotrebljavaju u proizvodnji lijekova;
- koordiniranjem mreže Službenih laboratorija za kontrolu lijekova (OMCL) u cilju suradnje i razmjene stručnog znanja među državama članicama te učinkovite upotrebe ograničenih resursa;
- predlaganjem etičkih, sigurnosnih i kvalitetnih standarda: za sakupljanje, pripravu, skladištenje, distribuciju i prikladnu upotrebu krvnih komponenti u transfuziji krvi; za presađivanje organa, tkiva i stanica;
- suradnjom s nacionalnim, europskim i međunarodnim organizacijama u sprječavanju krivotvorenja medicinskih proizvoda i sličnih kaznenih djela;
- izradom politika i oglednih pristupa za sigurnu upotrebu lijekova u Europi, uključivši smjernice za ljekarničku skrb;
- uspostavom standarda i koordiniranjem kontrole za kozmetičke proizvode i ambalaže za hranu.

Temeljne vrijednosti EDQM-a:
- pridavanje vrijednost javnom zdravlju, znanstvenoj kompetenciji, integritetu, objektivnosti i poštivanju temeljnih načela Vijeća Europe;
- suradnja s regionalnim, nacionalnim i međunarodnim agencijama, vlastima, institucijama i industrijskim organizacijama za sveopću korist,
- postizanje, putem stalnog poboljšavanja, najbolje kvalitete njihovih proizvoda i usluga, u korist korisnika, partnera i zaposlenika.

Izvor: Farmaceutski glasnik. 2012;68(2):128-129.

VEZANI SADRŽAJ > <