x
x

Lijekovi u laktaciji

  23.01.2014.

Većina lijekova koji se propisuju u terapijske svrhe majkama koje doje uvjetno je sigurna. Izloženost dojilje lijeku ili nekom drugom ksenobiotiku uglavnom će rezultirati prijenosom te tvari u majčino mlijeko u niskim koncentracijama.

Lijekovi u laktaciji
Radioaktivni izotopi, ACE inhibitori, estrogeni i bromokriptin strogo su kontraindicirani u dojenju.

Poznavanje svojstava lijeka (pKa, topljivost u vodi i lipidima, veličina molekule, oralna bioraspoloživost, toksičnost, utjecaj na stvaranje mlijeka, t1/2) olakšava zdravstvenim djelatnicima odabir najsigurnijeg lijeka, pružanje korisnih informacija pacijentici te praćenje mogućeg učinka lijeka na dojenče.

Rizik od štetnih učinaka lijeka najviši je u djece mlađe od 2–3 mjeseca te u dojilja koje koriste psihoaktivne lijekove.

Prema FDA klasifi kaciji lijekovi koji se primjenjuju u dojenju svrstavaju se u kategorije od L1 do L5. Lijekovi u kategoriji L5, poput radioaktivnih izotopa, ACE inhibitora, estrogena i bromokriptina strogo su kontraindicirani u dojenju.

Monika Barbarić, Valnea Zubović

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

VEZANI SADRŽAJ > <