x
x

Znanje pacijenata o lijekovima na recept i mišljenje o savjetovanju ljekarnika

  12.03.2015.

Ljekarnici su u okviru savjetovanja u javnim ljekarnama u Sloveniji, ispitali znanje pacijenata o lijekovima koji se izdaju na recept. Pacijenti su bili upoznati s osnovnim informacijama o primjeni lijeka, ali ne i o nuspojavama i mjerama opreza, objavljeno je u CMJ-u.

Znanje pacijenata o lijekovima na recept i mišljenje o savjetovanju ljekarnika

Cilj Ocijeniti znanje pacijenata o receptnim lijekovima koje uzimaju i njihovo mišljenje o doprinosu javnih ljekarnika njihovom znanju.

Postupci Podaci o znanju pacijenata, njihovom mišljenju o savjetovanju ljekarnika te informacijama koje su dobili od ljekarnika i liječnika prikupljeni su opažajnom studijom. Za potrebe ovog istraživanja izradili smo poseban upitnik koji je služio kao vodič za intervju. U studenom i prosincu 2013. intervjuirali smo 400 pacijenata na izlasku iz jedne od 20 nasumično odabranih slovenskih ljekarni nakon što su podigli receptni lijek.

Rezultati Pacijenti su bili upoznati s općim informacijama o lijekovima i njihovoj uporabi (93-100% pacijenata). Znanje o mjerama opreza (16% pacijenata) i neželjenim učincima (20% pacijenata) bilo je ograničeno. Čimbenici povezani sa znanjem pacijenata bili su adekvatno pružanje informacija od strane liječnika ili ljekarnika (β=0,259), dob pacijenata (β=- 0,149), obrazovanje pacijenata (β=0,100) te tip recepta (β=-0,104). Odgovori pacijenata bili su uglavnom u skladu s Pregledom značajki proizvoda (eng, Summaries of Product Characteristics) (72-96% odgovora). Međutim, 42% odgovora na pitanje o uzimanju lijeka s obrocima nije bilo točno. Ljekarnici su rutinski izvještavali pacijente o svrsi lijeka, dozi, broju uzimanja i vremenu uzimanja (u 72%, 89%, 89% odnosno 77% slučajeva). Ostale informacije su nudili rijetko. Pacijenti s novim lijekom dobili su značajno više savjetovanja (izračun ljekarničkog savjetovanja 5,9, 5,2 i 4,7 od maksimalno 10 za nove, regularne, odnosno ponovljive recepte, P=0,001) i češće su dobili odgovarajuće etikete nego pacijenti s regularnim i ponovljivim receptima (69%, 26% i 17% pacijenata za nove, regularne odnosno ponovljive recepte, P<0,001).

Zaključak Pacijenti su bili upoznati s osnovnim informacijama o primjeni lijeka, ali ne i o sigurnoj uporabi lijekova. Ovo se može pripisati ljekarničkom savjetovanju koje se uglavnom svodi na upute za uzimanje lijeka.

Nejc Horvat, Mitja Kos

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusBisolexGastal
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: