x
x

Znanje pacijenata o lijekovima na recept i mišljenje o savjetovanju ljekarnika

  12.03.2015.

Ljekarnici su u okviru savjetovanja u javnim ljekarnama u Sloveniji, ispitali znanje pacijenata o lijekovima koji se izdaju na recept. Pacijenti su bili upoznati s osnovnim informacijama o primjeni lijeka, ali ne i o nuspojavama i mjerama opreza, objavljeno je u CMJ-u.

Znanje pacijenata o lijekovima na recept i mišljenje o savjetovanju ljekarnika

Cilj Ocijeniti znanje pacijenata o receptnim lijekovima koje uzimaju i njihovo mišljenje o doprinosu javnih ljekarnika njihovom znanju.

Postupci Podaci o znanju pacijenata, njihovom mišljenju o savjetovanju ljekarnika te informacijama koje su dobili od ljekarnika i liječnika prikupljeni su opažajnom studijom. Za potrebe ovog istraživanja izradili smo poseban upitnik koji je služio kao vodič za intervju. U studenom i prosincu 2013. intervjuirali smo 400 pacijenata na izlasku iz jedne od 20 nasumično odabranih slovenskih ljekarni nakon što su podigli receptni lijek.

Rezultati Pacijenti su bili upoznati s općim informacijama o lijekovima i njihovoj uporabi (93-100% pacijenata). Znanje o mjerama opreza (16% pacijenata) i neželjenim učincima (20% pacijenata) bilo je ograničeno. Čimbenici povezani sa znanjem pacijenata bili su adekvatno pružanje informacija od strane liječnika ili ljekarnika (β=0,259), dob pacijenata (β=- 0,149), obrazovanje pacijenata (β=0,100) te tip recepta (β=-0,104). Odgovori pacijenata bili su uglavnom u skladu s Pregledom značajki proizvoda (eng, Summaries of Product Characteristics) (72-96% odgovora). Međutim, 42% odgovora na pitanje o uzimanju lijeka s obrocima nije bilo točno. Ljekarnici su rutinski izvještavali pacijente o svrsi lijeka, dozi, broju uzimanja i vremenu uzimanja (u 72%, 89%, 89% odnosno 77% slučajeva). Ostale informacije su nudili rijetko. Pacijenti s novim lijekom dobili su značajno više savjetovanja (izračun ljekarničkog savjetovanja 5,9, 5,2 i 4,7 od maksimalno 10 za nove, regularne, odnosno ponovljive recepte, P=0,001) i češće su dobili odgovarajuće etikete nego pacijenti s regularnim i ponovljivim receptima (69%, 26% i 17% pacijenata za nove, regularne odnosno ponovljive recepte, P<0,001).

Zaključak Pacijenti su bili upoznati s osnovnim informacijama o primjeni lijeka, ali ne i o sigurnoj uporabi lijekova. Ovo se može pripisati ljekarničkom savjetovanju koje se uglavnom svodi na upute za uzimanje lijeka.

Nejc Horvat, Mitja Kos

VEZANI SADRŽAJ > <