x
x

Digitalne tehnologije u virtulanoj rehabilitaciji kardioloških bolesnika

  24.04.2023.

Dokazano je da pridržavanje uputa kako provesti kardiološku rehabilitaciju nakon primarnog kardiovaskularnog događaja poboljšava kvalitetu života, povećava funkcionalnu sposobnost i smanjuje ponovnu hospitalizaciju i smrtnost. Mobilna tehnologija nam pruža priliku za poboljšanje kvalitete provođenja kardiološke rehabilitacije, a nedavne kliničke studije istraživale su uporabu nove tehnologije.

Digitalne tehnologije u virtulanoj rehabilitaciji kardioloških bolesnika

Pregledni rad objavljen u časopisu Eurpean Heart Journal of Digital Health donosi pregled literature uporabe mobilnog zdravlja, monitora koji prate aktivnost (WAM) i drugih višekomponentnih tehnologija koje se danas koriste kao podrška virtualne srčane rehabilitacije kod kuće. Metodologija je prilagođena prema Cochraneovom priručniku za sustavne preglede.

Istraživači su pronašli 2094 radova, od kojih je 113 bilo prihvatljivo za kvalitativnu analizu. U studijama su primijenjena različita virtualna rješenja za rehabilitaciju kardioloških bolesnika: (i) višekomponentne intervencije u 48 studija (42,5%), (ii) WAMs u 27 studija (23,9%), (iii) komunikacijska rješenja temeljena na webu i (iv) ) mobilne aplikacije, ili oboje u 19 studija (16,4%).

Funkcionalni kapacitet bio je najčešće prijavljivani primarni ishod (k = 37, 32,7%), a slijede ga pridržavanje korisnika/suradljivost (k = 35, 31,0%), tjelesna aktivnost (k = 27, 23,9%) i kvaliteta života (k = 14, 12,4%).

Studije su pružile mješovitu procjenu učinkovitosti virtualne kardiološke rehabilitacije u postizanju ili značajnih poboljšanja u odnosu na početnu vrijednost ili značajnih poboljšanja ishoda u usporedbi s konvencionalnom rehabilitacijom. Ishodi učinkovitosti s virtualnom kardiološkom rehabilitacijom ponekad se poboljšavaju u odnosu na ishode u centru; međutim, vrhunska klinička učinkovitost ne mora nužno biti jedini ishod od interesa. Obećanje virtualne kardiološke rehabilitacije uključuje potencijal za povećanu adherenciju korisnika i dugoročniji angažman bolesnika što opravdava uporabu nove tehnologije kod kardioloških bolesnika.

Zanimljivost ovog rada je što sažetak donosi i u vrlo ilustrativnom obliku kao infografiku.

VEZANI SADRŽAJ > <